πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ερώτηση παράταξης “μαζί Πάμε Μπροστά” στο ΔΣ της 22/12/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Ερωτήσεις, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Φωτογραφίες/Γραφικά

Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Ραπτόπουλος στο σημερινό ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις Φέρες, επέδωσε στον πρόεδρο του ΔΣ το παρακάτω ερώτημα, σχετικά με την ανάθεση της ύψους 17.220 ευρώ σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο κανάλι ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ της Αλεξανδρούπολης.

Ερώτηση της παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" στο ΔΣ της 22/12/2011
Ερώτηση της παράταξης “μαζί Πάμε Μπροστά” στο ΔΣ της 22/12/2011

Συνημμένα παρατίθενται δύο αναρτήσεις από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η πρώτη αφορά την απευθείας ανάθεση στο κανάλι ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ σύμβασης παροχής υπηρεσιών ύψους 17.220 ευρώ.

Απευθείας Ανάθεση Σ.Π.Υ. ύψους 17.220 ευρώ στο κανάλι Θράκη ΝΕΤ την 27/5/2011
Απευθείας Ανάθεση Σ.Π.Υ. ύψους 17.220 ευρώ στο κανάλι Θράκη ΝΕΤ την 27/5/2011
Απευθείας Ανάθεση Σ.Π.Υ. ύψους 17.220 ευρώ στο κανάλι Θράκη ΝΕΤ την 27/5/2011
Απευθείας Ανάθεση Σ.Π.Υ. ύψους 17.220 ευρώ στο κανάλι Θράκη ΝΕΤ την 27/5/2011

 

Η δεύτερη αφορά τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του ίδιου καναλιού προ ολίγων ημερών, την 1/12/2011, με τη “Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπείας ΑΕ” για προβολή τηλεοπτικού σποτ ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο σταθμό ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ επί 45 μέρες 4 φορές ημερησίως (ήτοι 180 προβολές συνολικά) προς 1.353 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ από Λουτρά Λουτρακίου προς 1.353 ευρώ για 180 προβολές σποτ σε 45 μέρες
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ από Λουτρά Λουτρακίου προς 1.353 ευρώ για 180 προβολές σποτ σε 45 μέρες
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ από Λουτρά Λουτρακίου προς 1.353 ευρώ για 180 προβολές σποτ σε 45 μέρες
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ από Λουτρά Λουτρακίου προς 1.353 ευρώ για 180 προβολές σποτ σε 45 μέρες