πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29/12/2011 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                               Αλεξανδρούπολη 29/12/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                          Αριθ. Πρωτ. 82124

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 29.12.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς