πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29/12/2011 ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                               Αλεξανδρούπολη 29/12/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                          Αριθ. Πρωτ. 82125

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 29.12.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
2. Έγκριση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσεις 2012 του Δήμου Αλεξανδρούπολης .
(εισηγητές : κ.κ. Γερακόπουλος & Βαμβακερός )
3. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π.κ’ Δ.
(Εισήγηση : Ξανθόπουλος)
4. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Πολυκοινωνικό» για το 2012
(Εισήγηση: κ.Ξανθόπουλος)
5. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ « Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» για το 2012
(Εισήγηση : κ.Ξανθόπουλος)
6. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγητής : κ. Γιαννέλος)
7. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου « Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολής»
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
8. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων « Οι Ρίζες» για παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πεύκων.
(Εισηγητής : κ.Φαλέκας)
9. Ανανέωση της προσωρινής διανομής ακτημόνων για την καλλιεργητική περίοδο 2011-2012 στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης
(Εισηγητής: κ.Φαλέκας)
10. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόκλησης με κωδικό αριθμό 16 Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 – Προαγωγή υγιούς διατροφικού μοντέλου σε μαθητές α΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής : κ. Βαμβακερός)
11. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόκλησης με κωδικό αριθμό 16 Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 –Βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής και ενεργητικότητας της Τρίτης Ηλικίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

Κατεβάστε την πιο πάνω πρόσκληση σε PDF προς εκτύπωση:

Πρόσκληση τακτικού δημοτικού συμβουλίου της 29/12/2011