πάμε μπροστά

Τετάρτη

28

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Θέματα και εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 27/12/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα και τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 27/12/2011.

Στις εισηγήσεις συμπεριλαμβάνονται το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012, ο Προϋπολογισμός 2012 και 3 προ ημερήσιας διάταξης θέματα.

Δεν υπάρχει εισήγηση για το 7ο θέμα, με τίτλο: “Ανακαίνιση Κέντρου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών” με εισηγητή τον κ. Επαμεινώνδα Τερζή, πρόεδρο της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΤΙΕΔΑ).

Εκκρεμεί η ανάρτηση των ανεπίσημων πρακτικών από μέρους μας.

Κατεβάστε, κάνοντας κλικ πάνω στις συνδέσεις:

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου 2012 (σκαναρισμένο από εμάς αντίγραφο της εισήγησης που ήρθε στην  οικονομική επιτροπή)

Προϋπολογισμός Δήμου 2012 (σκαναρισμένο από εμάς αντίγραφο της εισήγησης που ήρθε στην  οικονομική επιτροπή)

Θέματα οικονομικής επιτροπής και υπόλοιπες εισηγήσεις