πάμε μπροστά

Δευτέρα

9

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                      Αλεξανδρούπολη 09/01/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                 Αριθ. Πρωτ. 819

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 09/01/2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Βελτίωση Προσφοράς για την Εκποίηση Ακινήτου «Βιομηχανία Θράκης» στις Φέρες.
(Εισήγηση : κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς