πάμε μπροστά

Σάββατο

21

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού 3ου ΔΣ της 25/01/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του  τακτικού 3ου ΔΣ της ερχόμενης Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2012 σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και εισηγήσεις 3ου τακτικού ΔΣ της Τετάρτης 25/01/2012

Πρόσθετες εισηγήσεις, ερωτήματα παρατάξεων που κατατέθηκαν στο ΔΣ της Τετάρτης 25/01/2012 (Προσθήκη 26/1/2012)

Θέματα από τα οποία απουσιάζουν οι εισηγήσεις:

Θέμα 3: Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)

Θέμα 6: Λήψη απόφασης για άσκηση ανακοπής ή μη των διαταγών πληρωμών (Εισηγητής: κ. Παπατζήδες Δημ.) (προσκομίστηκε τη μέρα του ΔΣ, 25/1/2012)

Θέμα 10: Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τμ από το Αρ.Τεμ 2396 Αγροκτήματος Λουτρού Διανομής 1932 στην Τσακιροπούλου Σταυρούλα για άσκηση Αιγοπροβάτων (Εισηγητής : κ. Φαλέκας Ι.) (προσκομίστηκε τη μέρα του ΔΣ, 25/1/2012)

Θέμα 14: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου , για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων , που σφάζονται ή θανατώνονται , σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2012 (Εισήγηση: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

Θέμα 20: Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Φερών και  Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα στις 27 & 28/01/2012 (Εισηγητής : κ. Γκότσης Ν.)