πάμε μπροστά

Σάββατο

21

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25/01/2012 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                          Αλεξανδρούπολη 20/01/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    Αριθ. Πρωτ. 3367

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 25/01/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
2. Ανάκληση απόφασης μεταφοράς προσωπικού στο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α (Εισηγητής : κ. Ζιώγας Χρ.)
3. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χγρ.)
4. Έγκριση Δαπανών –Εκδηλώσεων «Το Βυζάντιο στη Θράκη» (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
5. Τροποποίηση – συμπλήρωση της 509/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής : κ. Παπατζελίδης Δη.)
6. Λήψη απόφασης για άσκηση ανακοπής ή μη των διαταγών πληρωμών (Εισηγητής: κ. Παπατζελίδης Δη.)
7. Παραχώρηση Κτιρίου από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για στέγαση ξενώνα οικογενειακής κρίσης (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)
8. Ανανέωση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου του Καραμπαϊράμ Χασάν του Μεχμέτ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής : κ. Χαρταμπάς Κων/νος)
9. Ανανέωση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου του Ραμαδάνογλου Μουράτ του Τζεμάλ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής : κ. Χαρταμπάς Κων/νος)
10. Έκφραση Γνώμης για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τμ από το Αρ.Τεμ 2396 Αγροκτήματος Λουτρού Διανομής 1932 στην Τσακιροπούλου Σταυρούλα για άσκηση Αιγοπροβάτων (Εισηγητής : κ. Φαλέκας Ι.)
11. Παραχώρηση χρήσης (2) ημιφορτηγών στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ.)
12. Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρων-Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών α’ βάθμιας και β΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
13. Μείωση Μισθωμάτων κυλικείου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισήγηση : κ. Ξανθόπουλος Χγρ.)
14. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου , για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων , που σφάζονται ή θανατώνονται , σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2012 (Εισήγηση: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
15. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλας Χρ.)
16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου « Κατασκευή Κοιμητηρίου Μαΐστρου» (Εισηγήτρια : κ. Μπρίκα Αικ.)
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης του Έργου «Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων» (Εισηγήτρια : κ. Μπρίκα Αικ.)
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης του Έργου «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου» (Εισηγήτρια : κ. Μπρίκα Αικ.)
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών ομβρίων Δ.Δ. Μάκρης» (Εισηγητής : κ. Αδαμάκης Φ.)
20. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα στις 27 & 28/01/2012 (Εισηγητής : κ. Γκότσης Ν.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς