πάμε μπροστά

Πέμπτη

26

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ερωτήματα παράταξης “μαζί Πάμε Μπροστά” στο ΔΣ της 25/1/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Επιτροπές, Ερωτήσεις, μαζί Πάμε Μπροστά, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παρατάξεις, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Προ Ημερησίας Διάταξης

Σας παραθέτουμε τα ερωτήματα που κατάθεσε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο η παράταξη μαζί Πάμε Μπροστά και ο κ. Ραπτόπουλος.

Ερωτήματα παράταξης “μαζί Πάμε Μπροστά” στο προεδρείο του ΔΣ της 25/1/2012

Κατεβάστε όλες τις εισηγήσεις (μαζί με αυτές που μοιράστηκαν στο ΔΣ χθες), κάνοντας κλικ εδώ.

Ακολουθεί το κείμενο των ερωτήσεων:

«Μετά από την ανάρτηση στη Διαύγεια με αριθμό πρωτοκόλλου 118 και θέμα «Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ» του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ με το ποσό των 80.000 ευρώ πιστεύουμε ότι το ποσό είναι υπερβολικό πόσο μάλλον στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Παράλληλα εκτιμούμε ότι πρέπει να ανοίξει και πάλι το θέμα των αμοιβών των Προέδρων και Αντιπροέδρων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου και στα Ν.Π.Δ.Δ ενώ παράλληλα θα θέλαμε να δημοσιοποιηθούν τα ποσά αυτά για να γίνουν γνωστά στους Δημότες. Θα θέλαμε την θέση του Κ. Δημάρχου.»

«Κ. Πρόεδρε θα θέλαμε να μας απαντήσει ο κ. Δήμαρχος εάν υπάρχει συνεργασία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης με την εταιρία των Ευρωσυμβούλων. Εάν υπάρχει αυτή η συνεργασία θα θέλαμε να γνωρίζουμε τη μορφή της σύμβασης που υπάρχει. Αν δηλαδή είναι συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή συγκεκριμένου έργου. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε αν εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η συνεργασία, τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα δράσεων της και το κόστος αυτής.
Εάν υπάρχει συνεργασία με την εταιρία Ευρωσύμβουλοι γιατί δεν δόθηκαν σε αυτούς οι αναθέσεις που έχουν σχέση με τη « Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του τμήματος σφαγείου της πρώην κρεατοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε» καθώς και τη «Διερεύνηση βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς».Η εταιρία δεν έχει την τεχνογνωσία και το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό για την διεκπεραίωση τέτοιων μελετών;”

«Μετά από την ανάρτηση στη Διαύγεια δυο απευθείας αναθέσεων του κ. Δημάρχου η πρώτη με αριθμό πρωτοκόλλου 81828 και η δεύτερη με αριθμό πρωτοκόλλου 81289 με θέματα «Διερεύνηση βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς»και «Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του τμήματος σφαγείου της πρώην κρεατοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.».
Θεωρούμε ότι τα ποσά είναι μεγάλα αν λάβουμε υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία και δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται στα έγγραφα του Δήμου ότι έγιναν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην οποία τα θέματα αυτά αποσύρθηκαν. Θα θέλαμε να δούμε και τις δυο αυτές μελέτες.»

Στο πιο πάνω σύνδεσμο θα βρείτε και το 4ο ερώτημα με τις προτάσεις τις παράταξης για τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.