πάμε μπροστά

Πέμπτη

26

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μελέτες για την ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης και την κρεατοβιομηχανία Θράκη ΑΕ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Απευθείας Αναθέσεις, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Διαύγεια, Εισηγήσεις, Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Κρεατοβιομηχανία Θράκη ΑΕ, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Προ Ημερησίας Διάταξης, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά", Φωτογραφίες/Γραφικά

Ακολουθούν οι δύο μελέτες που προέκυψαν από τις απ’ ευθείας αναθέσεις του κ. δημάρχου, προς ενημέρωση των δημοτών και των δημοτικών συμβούλων.  Τις προμηθευτήκαμε σήμερα το πρωί από τον κ. Σούλτα τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

1) Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Διερεύνηση βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς » , προϋπολογισμού 14.760,00€

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Διερεύνηση βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς » , προϋπολογισμού 14.760,00€
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Διερεύνηση βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς» (κλικ στην πιο πάνω εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο)

 

2) Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του τμήματος σφαγείου της πρώην κρεατοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε. » , προϋπολογισμού 15.000,00€

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του τμήματος σφαγείου της πρώην κρεατοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε. » , προϋπολογισμού 15.000,00€
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του τμήματος σφαγείου της πρώην κρεατοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» (κλικ στην πιο πάνω εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο)