πάμε μπροστά

Παρασκευή

27

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση στον Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                 Αλεξανδρούπολη  25/01/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         Αριθ. Πρωτ. 4642

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς της πόλης στις ειδικές δημόσιες  συνεδριάσεις, που θα γίνουν:

  • Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης και ώρα 18:00, και
  • Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου Δημοτικής Ενότητας Φερών και ώρα 18:00

 με μοναδικό Θέμα :

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν3731/2008)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς