πάμε μπροστά

Δευτέρα

30

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διορθώθηκε το ποσό των εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Πολυκοινωνικού

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αμοιβές στελεχών ΝΠΔΔ, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Με νέα ανάρτηση στο διαύγεια την 26/01/2012 και ώρα 13:09:34, διορθώθηκε το ποσό των εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Πολυκοινωνικού, μετά από ερώτηση της παράταξής μας στο ΔΣ της 25/1/2012.

Από το ποσό των 80.000 ευρώ (όπως φαίνεται στην ανάρτηση στο Διαύγεια της 18/01/2012 και ώρα 11:45:54) στη διορθωμένη απόφαση φαίνεται το ποσό των 23.520 ευρώ (δείτε τη δεύτερη, διορθωμένη ανάρτηση εδώ).