πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ένας χρόνος λειτουργίας του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία βίντεο, Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος θητείας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Χρήστου Βασματζίδη. Περιμένοντας την ετήσια έκθεσή του στην επικείμενη ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής σας θυμίζουμε ότι

εκλέχθηκε με πλειοψηφία των 2/3 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, της  3ης /10.2.2011 (Απόφαση 120/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης).

Δείτε σύντομο βιογραφικό του και στοιχεία επικοινωνίας, σε παλαιότερη ανάρτησή μας κάνοντας κλικ εδώ.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει δικό του χώρο στην ιστοσελίδα του δήμου. Μπορείτε να τον βρείτε κάνοντας κλικ στο ακόλουθο γραφικό, στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας του δήμου: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

 

Ο Συμπαραστάτης  δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Ο Συμπαραστάτης διερευνά υποθέσεις που αφορούν κακοδιοίκηση (ανεπαρκή ή  πλημμελή). Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα θεσμικό ή  διοικητικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο,  παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής Διοίκησης ή παραβιάζει τα  δικαιώματα του δημότη.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Διοικητικές παρατυπίες
  • Άδικη μεταχείριση
  • Αθέμιτες διακρίσεις
  • Κατάχρηση εξουσίας
  • Παράλειψη οφειλομένης απάντησης
  • Άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση
  • Άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Συμπαραστάτης δεν διαθέτει έναντι της Δημοτικής Διοίκησης τη δύναμη του δεδικασμένου και την εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης ή της Διοικητικής Πράξης. Η διαμεσολάβηση του πρέπει να πείσει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ο ίδιος δρα αντικειμενικά και αμερόληπτα και ότι οι θέσεις που αναπτύσσει είναι οι ορθές, αυτές δηλαδή που αποδίδουν το δίκαιο, τη διαφάνεια και την ηθική.