πάμε μπροστά

Πέμπτη

2

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 06/02/2012 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                      Αλεξανδρούπολη 1/2/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                 Αριθ. Πρωτ. 6.724

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 6.2.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 2. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 3. Υπογραφή Κοινού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Ανωνύμου Εταιρίας Ο.Λ.Α. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 4. Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου Ν. 2971/2001 άρθρο 14 παρ. β΄ εδαφ. 8 «Περί παραχωρήσεως αιγειαλού-παραλίας για την εκτέλεση έργων». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 5. Ενημέρωση για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 6. Προγραμματισμός Προσλήψεων ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2012. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Βαράδες». (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 8. Έγκριση μελετών και όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού Δρόμου». (εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ι.).
 9. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου» (εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ι.).
 10. Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Αισύμης για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αισύμης. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 11. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο για: α) «συντήρηση και επισκευή ταχογράφων και παρελκόμενων & β) «προμήθεια των καρτών των ψηφιακών ταχογράφων». (εισηγ. κ. Γιαννέλος).
 12. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για: α) «έκδοση παραβόλων ελέγχου οχημάτων του Δήμου μας από το Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης» & β) «πληρωμή λοιπών φόρων και τελών». (εισηγ. κ. Γιαννέλος).
 13. Πρόταση για παραχώρηση προς το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δύο (2) αιθουσών στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Άνθειας για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου. (εισηγ. κ. Φαλέκας).
 14. Έγκριση μετακίνησης του ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, κ. Κυριάκου Λαζογιάννη για τη συμμετοχή του στην 1η Τεχνική Σύσκεψη ΓΓΙΦ-Δικαιούχων Δήμων-ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς