πάμε μπροστά

Δευτέρα

20

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Θέματα και εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 20/02/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα και τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 20/02/2012.

Δεν υπάρχουν εισηγήσεις για τα θέματα 1 & 2, με τίτλους: «Έγκριση χορήγησης μηνιαίων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Λυδή Ιωάννη» με εισηγητή την κ. Μαυρομάτη και “Έγκριση Μετακίνησης Υπαλλήλων του Δήμου (άνω των τριών ημερών) για σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη”, χωρίς εισηγητή.

Εκκρεμεί η ανάρτηση των ανεπίσημων πρακτικών από μέρους μας.

Κατεβάστε, κάνοντας κλικ πάνω στις συνδέσεις:

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής της 20/2/2012.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     ΑΔΕΞ/ΠΟΛΗ    16-02-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 11704

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 20η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 πμ για τη συζήτηση κατ λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση χορήγησης μηνιαίων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Λυκίδη Ιωάννη. (εισ. κ. Μαυρομάτη)
 1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου (άνω των τριών ημερών) για σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη.
 2. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού των έργων:
  α)Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης,
  β) Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων. (εισ. κ. Ντεφίδου)
 3. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη παραλιακής ζώνης». (εισ. κ. Χρυσοχοϊδου)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμός παιδικών χαρών”. (εισ. κ. Κουματζίδου)
 5. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης :απ’ ευθείας ανάθεση του έργου:”Επισκευή Κέντρου Νεότητας”. (εισ. κ. Αντωνίου Α.)
 6. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης για την υλοποίηση του έργου: “ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ”.(εισ. κ. Αντωνίου Α.)
 7. Πλακόστρωση στο χώρο της παλιάς Νομαρχίας. (εισ. κ. Πολλουξίδου)
 8. Ανακατασκευή παρτεριών επί της Λεωφ. Αλεξάνδρου. (εισ.κ. Πολλουξίδου)

Η παρούσα να επιδοθεί στον Κογιομτζή Μιχαήλ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης