πάμε μπροστά

Σάββατο

25

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προκήρυξη πρόσληψης επτά (7) θέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Προκηρύξεις

Δημοσιεύτηκε χθες 24/2/2012 και ώρα 14:03:18 στο Διαύγεια η προκήρυξη πρόσληψης επτά θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίο ορισμένου χρόνου (με λήξη 15/06/2012) του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.).

Προκήρυξη Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. για 7 άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι 15/06/2012
Προκήρυξη Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. για 7 άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι 15/06/2012

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α τέρμα Τρωάδος στο γήπεδο «Φώτης Κοσμάς» τηλ. 2551031026), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 14.00.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο ή την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων εφ όσον είναι μεταγενέστερες της δημοσίευσης .

Πληροφορίες στα γραφεία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α εντός σταδίου « Φώτης Κοσμάς» και στο τηλέφωνο 25510 31026 κα. Ριζοπούλου Δέσποινα.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Αλεξανδρούπολης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης και στα γραφεία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α..Την πλήρη Ανακοίνωση καθώς και έντυπο αίτησης το οποίο και θα χρησιμοποιήσουν για την υποβολή της υποψηφιότητας τους, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από τα γραφεία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.

 

Προσθήκη Τετάρτη 14/3/2012 ώρα 21:15

Δημοσιεύτηκε χθες 13/3/2012 στο Διαύγεια το Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://et.diavgeia.gov.gr/f/apokda/ada/Β44ΥΟΚ1Ν-ΩΔΦ

Διαβάστε το και ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα.

Ακολουθεί ο πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων από την παραπάνω ανάρτηση του Διαύγεια:

Διαγωνισμός ΑΠΟΚΔΑ βαθμολογίες ενδιαφερομένων
Διαγωνισμός ΑΠΟΚΔΑ – βαθμολογίες ενδιαφερομένων