πάμε μπροστά

Τρίτη

6

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Συλλαλητήριο κατά της επένδυσης χρυσού

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Χρυσωρυχεία

Με πρόσφατη απόφασή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γνωμοδότησε θετικά στην προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση των Χρυσωρυχείων στην περιοχή μας, αδιαφορώντας για την καθολική αντίθεση του λαού των νομών Έβρου και Ροδόπης, όπως αυτή εκφράστηκε τα τελευταία 12 χρόνια.
Απέναντι στην προκλητική αυτή στάση του ΥΠΕΚΑ αποφασίστηκε η σθεναρή αντίστασή μας, με μια σειρά κινητοποιήσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή σας καλούμε την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 13:00
μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης για να διαδηλώσουμε όλοι μαζί κατά της επένδυσης του ΧΡΥΣΟΥ.

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Το συντονιστικό όργανο της διανομαρχιακής Έβρου – Ροδόπης
κατά των Χρυσωρυχείων