πάμε μπροστά

Παρασκευή

9

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διαγωνισμοί κυλικείων Δημοτικών Σχολείων στο δήμο Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Προκηρύξεις

Στα πλαίσια της λήξης των μισθώσεων στο τέλος του τρέχοντος διδακτικού έτους, προκηρύσσονται οι παρακάτω διαγωνισμοί μίσθωσης κυλικείων:

 1. Διακήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 2 ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε τη διακήρυξη)
  Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 2ου ΔΣ Αλεξ/πολης στην οδό Καποδιστρίου 26, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο της διευθύντριας κ. Τασίδου Φωτεινής την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ώρα 10:30 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
  Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018)
 2. Διακήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 9 ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε τη διακήρυξη)
  Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 9ου ΔΣ Αλεξ/πολης στην οδό Ρόδου 36, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο του διευθυντή κ. Τσιουλπά Γεώργιου την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ώρα 11:30 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
  Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018)
 3. Διακήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 10 ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε τη διακήρυξη)
  Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 10ου ΔΣ Αλεξ/πολης στην οδό Ικτίνου 12, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο του διευθυντή κ. Ντόλιου Χρήστου την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ώρα 12:30 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
  Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018)

 

Την ίδια περίοδο, παρατείνονται οι μισθώσεις στα παρακάτω κυλικεία δημοτικών σχολείων:

 1. Παράταση μίσθωσης κυλικείου 5 ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε την ανάρτηση)
  Η παρούσα σύμβαση είχε συναφθεί στις 13/6/2006 με διάρκεια σύμβασης τα 6 έτη και μίσθωμα 18,25 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Η μίσθωση παρατείνεται για 1 έτος (από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013) και αυξάνεται το ετήσιο ποσό προσφοράς ανά μαθητή κατά 2,4% στο ποσό των 18,69 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 2. Παράταση μίσθωσης κυλικείου 7 ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε την ανάρτηση) (η παρούσα ανάρτηση στο Διαύγεια έγινε την 2/4/2012)
  Η παρούσα σύμβαση είχε συναφθεί στις 21/10/2010 με διάρκεια σύμβασης τα 2 έτη και μίσθωμα 4,00 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Η μίσθωση παρατείνεται για 1 έτος (από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013) και αυξάνεται το ετήσιο ποσό προσφοράς ανά μαθητή κατά 2,4% στο ποσό των 4,10 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 3. Παράταση μίσθωσης κυλικείου 12 ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε την ανάρτηση)
  Η παρούσα σύμβαση είχε συναφθεί στις 31/5/2006 με διάρκεια σύμβασης τα 6 έτη και μίσθωμα 10,58 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Η μίσθωση παρατείνεται για 1 έτος (από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013) και αυξάνεται το ετήσιο ποσό προσφοράς ανά μαθητή κατά 2,4% στο ποσό των 10,83 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 4. Παράταση μίσθωσης κυλικείου Πειραματικού ΔΣ (κλικ για να κατεβάστε την ανάρτηση)
  Η παρούσα σύμβαση είχε συναφθεί στις 15/5/2008 με διάρκεια σύμβασης τα 4 έτη και μίσθωμα 8,30 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Η μίσθωση παρατείνεται για 2 έτη (από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013) με σταθερό ετήσιο ποσό προσφοράς ανά μαθητή ίσο με 10,83 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 5. Παράταση μίσθωσης κυλικείου 3 ΔΣ Φερών (κλικ για να κατεβάστε την ανάρτηση)
  Η παρούσα σύμβαση είχε συναφθεί στις 12/10/2006 με διάρκεια σύμβασης τα 6 έτη και μίσθωμα 1,5 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Η μίσθωση παρατείνεται για 1 έτος (από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013) και αυξάνεται το ετήσιο ποσό προσφοράς ανά μαθητή κατά 2,4% στο ποσό των 1,54 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.