πάμε μπροστά

Παρασκευή

16

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού 7ου ΔΣ της 21/03/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 7ου ΔΣ της ερχόμενης Τετάρτης 21 Μαρτίου 2012 σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Τα έγγραφα αυτά τα ταξινομήσαμε και σημειώσαμε τις εισηγήσεις που λείπουν.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και εισηγήσεις 7ου τακτικού ΔΣ της Τετάρτης 21/03/2012

Θέματα από τα οποία απουσιάζουν οι εισηγήσεις, έως και σήμερα, Παρασκευή 16/3/2012:

Θέμα 2:
Έγκριση ανάθεσης νομικής υποστήριξης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για ακύρωση της με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/14861/740/14-2-2012 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η ΠΠΕ της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΕ».
(εισηγ. κ. Δήμαρχος).

Θέμα 5:
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
(εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

Θέμα 7:
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόμενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. με δ.τ. «ΚΟΜΝΗΝΟΙ».
(εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

Θέμα 19:
Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων.
(εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

Παρά το γεγονός ότι έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη, έστω και τυπικά, να ενημερώνονται εγγράφως οι σύμβουλοι για τα οδοιπορικά, από δημοτικούς συμβούλους της δικής μας και άλλως παρατάξεων, η δημοτική αρχή εκ συστήματος δεν φέρνει εισηγήσεις επί του θέματος και αρκείται στις προφορικές δηλώσεις του κ. δημάρχου ότι αφορούν μόνο σε αεροπορικά εισιτήρια. Περιμένουμε να δούμε πότε θα έχουμε ενημέρωση και εισηγήσεις επί των οδοιπορικών δημάρχου-αντιδημάρχων.

Θέμα 28:
Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
(εισηγ. κ. Μικέδη).

Θέμα 32:
Κατανομή λειτουργικών δαπανών Α’ δόση 2012.
(Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)