πάμε μπροστά

Παρασκευή

16

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21/3/2012 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αλεξανδρούπολη 15/3/2012
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ                         Αριθ. Πρωτ. 24.745
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 21.3.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση ανάθεσης νομικής υποστήριξης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για ακύρωση της με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/14861/740/14-2-2012 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η ΠΠΕ της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΕ» . (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 3. Παράταση διάρκειας Προγραμματικής Σύμβασης Σ.Μ.Α. Φερών. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 4. Αίτημα για τη θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως προς την υποβολή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προς το ΥΠ.ΠΟ. αιτήματος κήρυξης της περιοχής των μεταλλείων Κίρκης ως «ιστορικού τόπου» και του κτιριακού βιομηχανικού συγκροτήματος ως «βιομηχανικής κληρονομιάς». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόμενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. με δ.τ. «ΚΟΜΝΗΝΟΙ». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (εισηγ.κ. Ξανθόπουλος).
 9. Συμπλήρωση της αριθμ. 18/2012 απόφασης Δ.Σ.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 10. Κατάρτιση πίνακα δικαιουμένων συμμετοχής στο διαγωνισμό υποτροφίας του κληροδοτήματος «Β. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α΄ Κοινωνικών βοηθειών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 12. Ακύρωση άδειας υπαίθριου εμπορίου-καντίνας του ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή Δικέλλων, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 633. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 13. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-ΚΑΝΤΙΝΑΣ, στον ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 14. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους τελών Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 15. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους για τέλη Λαϊκής Αγοράς (Καζικίδου Αλεξάνδρα ….). (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 16. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών της Δημοτική Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξ/πολης λόγω χρέωσης εκ παραδρομής. (εισηγ. κ. Φαλέκας).
 17. Ορισμός μελών επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 19. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 20. Έγκριση πληρωμής προστίμου ύψους 60 ευρώ προς τη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).
 21. Αποδοχή Δωρεάς Έργου που αφορά την τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών σε πλήρη λειτουργία στο πάρκο Ανεξαρτησίας. (εισηγ. κ. Γιαννέλος).
 22. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης για το 2012. (κ. Βαμβακερός).
 23. Χρήση κτιρίου παλαιού Ταχυδρομείου Φερών από το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης-Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών. (κ. Ζιώγας).
 24. Ψήφισμα σχετικά με τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Φερών στο υπό ανέγερση κτίριο της Ελληνικής Αστυνομίας. (εισηγ. κ. Γκότσης)
 25. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 378 τεμαχίου του αγρ/τος Φερών στη δημότισσα και κάτοικο Φερών, Γκιλάκη Ειρήνη του Αθανασίου, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων. (εισηγ. κ. Γκότσης).
 26. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 5465 τεμαχίου του αγρ/τος Φερών στο δημότη και κάτοικο Φερών, Βαρβατζίκη Χριστοφή του Δημητρίου, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων. (εισηγ. κ. Γκότσης).
 27. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 4739α τεμαχίου του αγρ/τος Φερών στην κάτοικο Φερών, Κάμπο Μαρία του Μοχάμεντ, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων. (εισηγ. κ. Γκότσης).
 28. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών. (εισηγ. κ. Μικέδη).
 29. Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ «Περί έγκρισης καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικον. Έτους 2012». (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).
 30. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ οικ. έτους 2012, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ζητάκης).
 31. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 32. Κατανομή λειτουργικών δαπανών Α’ δόση 2012. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 33. Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ε)
 34. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Καναρίδης Ε)
 35. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου» (Εισηγ. Καναρίδης Ε)
 36. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου «Μύλοι Μασούρα»» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδων τένις» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 38. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση παλαιών αποχετευτικών φρεατίων σχολής Νοσοκόμων». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 39. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κόμβου παλιού Νοσοκομείου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 40. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοσκεπής αγωγός οικισμού Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς