πάμε μπροστά

Παρασκευή

16

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη ενός γιατρού στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πολυκοινωνικό, Προκηρύξεις

Δημοσιεύτηκε στις 14/3/2012 στο Διαύγεια η γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός γιατρού στο Νομικό Πρόσωπο “Πολυκοινωνικό” του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:

  1. Ελληνική ιθαγένεια
  2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (για τους άντρες)
  3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

Προσόντα ιατρού:

  1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  2. Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, έλλειψη αυτής, ειδικότητα Ειδικού Παθολόγου.

Ο ιατρός υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο του Ν.Π. “Πολυκοινωνικό” του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η επιλογή και η πρόσληψη διενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου από τον πρόεδρο, ο οποίος και συνάπτει σύμβαση εργασίας με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του το καταλληλότερο, μεταξύ αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Στη σύμβαση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητές του καθώς και η αμοιβή του για το διάστημα του ενός χρόνου αυτής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα αποδεικτικά των προσόντων και την ιδιότητα θα υποβληθούν στο Πολυκοινωνικό στη δ/νση Θουκυδίδου 25, Αλεξανδρούπολη, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)  ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2551053225 και 2551038711.

Ακούγεται τουλάχιστον περίεργο ότι η πρόσληψη θα γίνει από τον πρόεδρο του Πολυκοινωνικού, κ. Ζητάκη, ο οποίος και θα “συνάψει σύμβαση εργασίας με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του καταλληλότερο”!  Είναι τόσο δύσκολο να θεσπιστούν αδιάβλητα κριτήρια επιλογής με τη μορφή μορίων;

Πρόσληψη Ιατρού από Πολυκοινωνικό (Διαύγεια 14/3/2012)
Πρόσληψη Ιατρού από Πολυκοινωνικό (Διαύγεια 14/3/2012)

Διαβάστε την πιο πάνω ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.

 

Προσθήκη 16/3/2012 ώρα 09:15

Σε τηλεφωνική του επικοινωνία με το ραδιοσταθμό Maximum FM 93,6 και το δημοσιογράφο Δημήτρη Κολιό, ο πρόεδρος του Πολυκοινωνικού κ. Ζητάκης ξεκαθάρισε ότι αν και η επιλογή του γιατρού θα γίνει από τον ίδιο και επιτροπή του Πολυκοινωνικού, η απόφαση αυτή θα ελεγχθεί απ’ τον ΑΣΕΠ εκ των υστέρων. Μετά τις διευκρινίσεις του κ. προέδρου, αναφέρουμε ότι η παραπάνω ανάρτηση στο Διαύγεια θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα και να αναφέρει ότι η επιλογή του ιατρού με ευθύνη του προέδρου γίνεται υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από τον ΑΣΕΠ.

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Ζητάκη κάνοντας κλικ εδώ.