πάμε μπροστά

Δευτέρα

19

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πότε λήγει η μίσθωση του λούνα παρκ στο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Απευθείας Αναθέσεις, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Φωτογραφίες/Γραφικά

Στην οικονομική επιτροπή της 17/10/2011 το πρωί στις 10:00, συζητήθηκε ως θέμα υπ’αριθμ. 11 η έγκριση παραχώρησης χώρου στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας για εγκατάσταση παιχνιδιών (με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Ξανθόπουλο).

Ο κ. Κογιομτζής, στην ανάρτηση των ανεπίσημων πρακτικών της οικονομικής επιτροπής, είχε σημειώσει ότι το θέμα αφορούσε σε δημιουργία luna park σε χώρο του πάρκου με τρενάκι, καρουσέλ και άλλα παιχνίδια, και το αίτημα ήταν για λειτουργία από 15/11/2011 έως 31/1/2012.

Στο δημοτικό συμβούλιο της ίδιας ημέρας, 17/10/2011 και ώρα 19:00, το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα, αφού ομόφωνα είχε εγκριθεί το πρωί και στην Οικονομική Επιτροπή.

Σε ανάρτηση στο Διαύγεια την 14/11/2011 και ώρα 10:24:06 δημοσιεύτηκε η απόφαση του 5ου θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου της 17/10/2011 με θέμα την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» από 15/11/2011 έως 30/1/2012 προς 1.300 ευρώ μηνιαίως.

20111114.102406.ΑΔΑ 4574ΩΨΟ-Σ11

Η παραπάνω ανάρτηση στο Διαύγεια αποσύρθηκε και διορθώθηκε την 16/11/2011 και ώρα 11:14:15 όσον αφορά το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο και μειώθηκε στα 1.050 ευρώ μηνιαίως.

20111116.111415.ΑΔΑ 4577ΩΨΟ-ΚΤΛ

Σε αυτή, τη νέα διορθωμένη ανάρτηση, ο εισηγητής του θέματος κ. Ξανθόπουλος, αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου, αναφέρει:

================ 
Κυρίες & Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2, του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ): «Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα, κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς αφού το Συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν».

Έχει, υποβληθεί μία αίτηση της εταιρίας «Ιωσηφίδη Γεωργίου και ΛΥΡΑΤΖΗ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ», ο οποία ζητάει, τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 400 τ.μ. στο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας και συγκεκριμένα στο χώρο που είναι πίσω από το δικαστικό μέγαρο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, αποτελούμενο από ένα τρενάκι και ένα παιχνίδι (ΚΑΡΟΥΖΕΛ) για τρεις (3) μήνες.
Με την εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στον ανωτέρω χώρο και σε συνεννόηση με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.), με ανάλογο στολισμό του χώρου θα δοθεί γιορτινή ατμόσφαιρα ανάλογη των γιορτών των Χριστουγέννων, για τη διασκέδαση μικρών και μεγάλων.
…….
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 150/2011 απόφαση της, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση, από 15 Νοεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς δημοπρασία, του αιτούμενου, με την αίτηση, χώρου, στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, στην εταιρεία «Ιωσηφίδης Γεώργιος και Λύρατζης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με σκοπό την εγκατάσταση καν λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ {τρενάκι, καρουζέλ, κλπ.}, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία των υπαρχόντων παιδικών χαρών καθώς καν ο χώρος πρασίνου που υπάρχει στο χώρο.
…..
================ 

Η δεύτερη, διορθωμένη ανάρτηση περνά από έλεγχο νομιμότητας την 6/12/2011 ώρα 09:11:16 από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης:

20111206.091116.ΑΔΑ 456ΣΟΡ1Υ-ΛΨ5

Σε επίσκεψή μας σήμερα το πρωί στο πάρκο, διαπιστώσαμε ότι αυτό συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, οι υπάλληλοί του μάλιστα συντηρούν τον εξοπλισμό.

Προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Πότε και από ποιόν ανανεώθηκε (αν ανανεώθηκε) η μίσθωση του χώρου;
2) Ενημερώθηκε η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο για την ανανέωση της μίσθωσης;
3) Εφόσον η μίσθωση αφορούσε τελικά χρόνο μεγαλύτερο των 3 μηνών, γιατί δεν προκηρύχθηκε δημοπρασία;

 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από το μεσημέρι της 19/3/2012: