πάμε μπροστά

Πέμπτη

22

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απ’ ευθείας αναθέσεις από τον Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. σε τιμές 136% ακριβότερες από αυτές της αγοράς!

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Απευθείας Αναθέσεις, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Φωτογραφίες/Γραφικά

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, στο Διαύγεια δημοσιεύτηκαν δύο απ’ευθείας αναθέσεις προμηθειών υλικών από τον Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.

Οι προμήθειες αφορούν σε πυροσβεστήρες, πόρτα πυράντοχη και σύστημα πυρανίχνευσης και ανατέθηκαν στον ίδιο προμηθευτή από τον πρόεδρο του ΔΣ, κ. Χρήστο Ζιώγα.

Προμήθεια ΑΠΟΚΔΑ 20/3/2012 ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ

Προμήθεια Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. 20/3/2012 ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ (κλικ για μετάβαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Προμήθεια ΑΠΟΚΔΑ 20/3/2012 ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ

Προμήθεια Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. 20/3/2012 ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ  (κλικ για μετάβαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Από μία γρήγορη έρευνα αγοράς σε εταιρείες της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία.

Ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. προμηθεύεται σύστημα πυρανίχνευσης με απ’ ευθείας ανάθεση από τον προμηθευτή του με τις ακόλουθες τιμές:

Προμήθεια Πυρανίχνευσης ΑΠΟΚΔΑ Πίνακας 1 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012 11:14:57)

Προμήθεια Πυρανίχνευσης  Πίνακας 1 – Προμηθευτής Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012 11:14:57)

Οι δύο προσφορές από εναλλακτικούς προμηθευτές που βρήκαμε, έχουν ως εξής:

Προμήθεια Πυρανίχνευσης ΑΠΟΚΔΑ Πίνακας 2 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012 11:14:57)

Προμήθεια Πυρανίχνευσης Πίνακας 2 – Εναλλακτικός Προμηθευτής Νο 1 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012 11:14:57)

Προμήθεια Πυρανίχνευσης ΑΠΟΚΔΑ Πίνακας 3 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012 11:14:57)

Προμήθεια Πυρανίχνευσης  Πίνακας 3 – Εναλλακτικός Προμηθευτής Νο 2 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012 11:14:57)

Το κόστος προμήθειας του προτεινόμενου συστήματος πυρανίχνευσης, βάσει της απ’ ευθείας ανάθεσης, είναι 1.845 ευρώ. Η πρόχειρη έρευνα αγοράς μας δίνει κόστος από 865 ευρώ ως 940 με το ΦΠΑ και εγκατεστημένο. Η πιθανή ζημία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. από αυτή την προμήθεια είναι από 905 ως 980 ευρώ, ενώ πληρώνει από 96% ως και 113% ακριβότερα από τις τιμές της αγοράς!

Για τη δεύτερη προμήθεια των πυροσβεστήρων και της πυράντοχης πόρτας, ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. προμηθεύεται με απ’ ευθείας ανάθεση από τον προμηθευτή του με τις ακόλουθες τιμές:

Προμήθεια Πυροσβεστήρων ΑΠΟΚΔΑ Πίνακας 1 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ, 20/3/2012 11:11:46)

Προμήθεια Πυροσβεστήρων – Προμηθευτής Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. – (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ, 20/3/2012 11:11:46)

Η προσφορά από τον εναλλακτικό προμηθευτή που βρήκαμε, έχει ως εξής:

Προμήθεια Πυροσβεστήρων ΑΠΟΚΔΑ Πίνακας 2 (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ, 20/3/2012 11:11:46)

Προμήθεια Πυροσβεστήρων – Προμηθευτής Εναλλακτικός – (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ, 20/3/2012 11:11:46)

Να σημειωθεί ότι ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. δεν αναφέρει τις διαστάσεις της πυράντοχης πόρτας που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η τιμή της προσφοράς του εναλλακτικού προμηθευτή αφορά σε πυράντοχη πόρτα με χερούλι, διάρκειας 120 λεπτών και διαστάσεων 800mm X 2150mm, μία από τις ακριβότερες λύσεις, στην τιμή της οποίας συμπεριλάβαμε το κόστος εγκατάστασης.

Το κόστος προμήθειας των παραπάνω πυροσβεστήρων και της πυράντοχης πόρτας, βάσει της απ’ ευθείας ανάθεσης, είναι 1.845 ευρώ. Η πρόχειρη έρευνα αγοράς μας δίνει συνολικό κόστος 700 ευρώ με το ΦΠΑ και την πόρτα εγκατεστημένη. Η πιθανή ζημία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. από αυτή την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας είναι 1.150 ευρώ, ενώ πληρώνει ακριβότερα κατά 165% από τις τιμές της αγοράς!

Στις δύο αυτές απ’ ευθείας αναθέσεις συνολικού κόστους 3.690 ευρώ, ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. ζημιώνεται με 2.050 ευρώ.

Ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. πληρώνει 136% ακριβότερα τα παραπάνω υλικά απ’ ότι μπορεί να τα προμηθευτεί ένας οποιοσδήποτε συνδημότης μας  και για υλικά τα οποία έχουν σχέση με το επάγγελμα του προέδρου του, κ. Χρήστου Ζιώγα.

Προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτηματικά:

  1. Με ποια κριτήρια έγιναν οι παραπάνω δύο απ’ ευθείας αναθέσεις στον συγκεκριμένο προμηθευτή;
  2. Προηγήθηκε έρευνα αγοράς και ποια ήταν τα αποτελέσματά της;

Σε μία δύσκολη περίοδο που οι πόροι του δήμου μας, όπως  λέει συχνά ο κ. δήμαρχος, είναι λιγοστοί και ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πετρέλαιο για το κολυμβητήριο της πόλης μας και για να αποπληρώσει τις οφειλές του σε προμηθευτές, είναι λογικό να αγοράζονται υλικά σε τόσο ακριβές τιμές όσο επείγουσα και αν είναι η προμήθεια;