πάμε μπροστά

Τετάρτη

28

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απόφαση για εμπορικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές αμιγούς κατοικίας

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), Προ Ημερησίας Διάταξης

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 13 Μαρτίου 2012 που αφορά σε “λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τα εμπορικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να λειτουργούν στις οικοδομήσιμες περιοχές με χρήση γης αμιγούς κατοικίας“.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της  21/3/2012 ως έκτακτο και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με 4 λευκά από την παράταξη Ραπτόπουλου, οι σύμβουλοι της οποίας τόνισαν την ανάγκη σύνταξης του νέου Γ.Π.Σ. το οποίο θα καθορίσει τις νέες χρήσεις γης (Ανάρτηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο Διαύγεια, εδώ).

Βάσει της εισήγησης, ο κ. Λαμπάκης ανέφερε ότι σε περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας δεν προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 23.2/6-3-1987 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αναφέρονται κάποιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν όπως παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία, κλπ.

Η έννοια της χρήσης γης αμιγούς κατοικίας είναι τέτοια η οποία από μόνη της αποτρέπει την ίδρυση καταστημάτων όπου γίνεται συνάθροιση κοινού και δημιουργείται όχληση στους κατοίκους, αλλά από την άλλη θεμιτό είναι να λειτουργούν καταστήματα που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Στην εισήγησή του, ο κ. δήμαρχος εισηγείται, και τελικά αποφασίζεται κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, να επιτρέπεται η λειτουργία των παρακάτω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές με χρήση γης αμιγούς κατοικίας:

  1. Παντοπωλείο
  2. Οπωρολαχανοπωλείο
  3. Κρεοπωλείο
  4. Ιχθυοπωλείο
  5. Πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής χωρίς παρασκευαστήριο
  6. Μπουγατσατζίδικο
  7. Ψιλικά
  8. Καφεκοπτείο
  9. Οβελιστήριο χωρίς τραπεζοκαθίσματα, μόνο για περαστικούς

Σημειώνουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23/3/2012, ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αγγλιάς τόνισε ότι για όλα τα παραπάνω καταστήματα θα εξακολουθήσει να απαγορεύεται η συνάθροιση κοινού και τα τραπεζοκαθίσματα.

Σημειώνεται ότι η πρόταση των δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης, κ.κ. Γιαννέλου και Τερζή να επιτραπεί και η λειτουργία παραδοσιακών καφενείων δεν έγινε δεκτή από τον κ. δήμαρχο επειδή αυτά εμπίπτουν στα κέντρα διασκέδασης όπου συναθροίζεται κοινό (καθήμενοι και όρθιοι), με άδεια μουσικής και οργάνων και επιτρέπονται στις περιοχές γενικής κατοικίας.