πάμε μπροστά

Σάββατο

31

Μάρτιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ξεκινούν οι διαδικασίες για το νέο Γ.Π.Σ. και την Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Προκηρύξεις

Την κατάρτηση του νέου Γ.Π.Σ. και της Κυκλοφοριακής Μελέτης για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο της Αλεξανδρούπολης αποφάσισε ομόφωνα, σε συνεδρίασή της την Τετάρτη 28/3/2012, η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου.

Θυμίζουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου απαρτίζεται από τον κ. δήμαρχο,  Λαμπάκη Ευάγγελο και τους αντιδημάρχους κ.κ. Βαμβακερό Αντώνιο, Γερακόπουλο Χρήστο, Γιαννέλο Θεόδωρο, Γκότση Νικόλαο, Ξανθόπουλο Χρυσόστομο και Φαλέκα Γιάννη.

Η μελέτη του Γ.Π.Σ. θα ανατεθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και σε ομάδα μηχανικών υπό την αιγίδα της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Μπρίκα Αικατερίνης. Η δαπάνη θα γίνει από ίδιους πόρους, αφού δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να συνταχθούν η προκήρυξη και οι όροι μέχρι το τέλος του Απρίλη 2012.

Η προκήρυξη και οι όροι της κυκλοφοριακής μελέτης θα συνταχθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (από τους κ. Παπαντωνίου Ιωάννη, κ. Χρυσοχοΐδου Δέσποινα και τον κ. Πορτοκαλίδη Κωνσταντίνο) εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Απριλίου.

 Διαύγεια - Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε τις αναρτήσεις στο Διαύγεια:

 1. Κατάρτιση μελέτης Γ.Π.Σ. σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης
 2. Κατάρτιση Κυκλοφοριακής μελέτης σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης

 

=========================================

Ακολουθεί μία ανάλυση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και των διαφορών τους από τη σελίδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.:

Τι είναι τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97;

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελούν τις βασικές μελέτες-εργαλεία χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ο.Τ.Α. (μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή και τμήματα της εδαφικής περιφέρειάς τους, ωστόσο δεν ξεπερνούν την εδαφική περιφέρεια του κατά το άρθρο 48 του Ν.2218/1994 συμβουλίου περιοχής).

Αποσκοπούν στη διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου και προγράμματος για την οργανωμένη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης με χωροταξικούς-πολεοδομικούς όρους, με βάση την Αρχή της Αειφόρου Ανάπτυξης και με σεβασμό στις γενικότερες κατευθύνσεις που θέτουν τα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού (1 Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., 2 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., 3 Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) —- (1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης – Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (π.χ. για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τη Βιομηχανία, για τον Τουρισμό, κλπ. – Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης)

Σε γενικές γραμμές ορίζουν:

 • το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης
 • τις περιοχές ειδικής προστασίας – δεν προορίζονται για πολεοδόμηση και περιλαμβάνουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασικές περιοχές, γεωργική γη προτεραιότητας, κ.ά.
 • τις περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης – εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών περιοχές όπου κρίνεται αναγκαία η επιβολή όρων και περιορισμών της δόμησης
 • τις περιοχές θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (σχέδια πόλης, οριοθετημένοι οικισμοί) και τις προς πολεοδόμηση περιοχές
 • τις περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • τις απαραίτητες ενέργειες – έργα στον τομέα των δικτύων υποδομής (μεταφορικό, τηλεπικοινωνιακό, ύδρευσης-αποχέτευσης, κ.λπ.)
 • τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στο σύνολο της περιοχής μελέτης
 • τα προγραμματικά μεγέθη και τις ανάγκες σε γη για κοινωνικές υποδομές (μονάδες εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητισμού, αστικό πράσινο, κοιμητήρια, διοίκηση κλπ.)

Ποια η διαφορά μεταξύ ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ;

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης δεν διαφέρουν ως προς το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, τους στόχους και τη θεσμική ισχύ. Ωστόσο, το ΓΠΣ αναφέρεται στο σχεδιασμό του αστικού και περιαστικού χώρου ενώ το ΣΧΟΟΑΠ στο σχεδιασμό του μη αστικού χώρου.

Για το λόγο αυτό, το ΓΠΣ εκπονείται:

α) στο πλαίσιο εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου για δήμο ή κοινότητα ανεξάρτητα από το πληθυσμιακό τους μέγεθος,
β) για περιοχή που δεν μπορεί να ξεπερνά την εδαφική περιφέρεια του κατά το άρθρο 48 του Ν.2218/1994 συμβουλίου περιοχής (συνήθως περιφέρεια πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.), στην οποία περιλαμβάνεται ένας οικισμός άνω των .2000 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού.

Το ΣΧΟΟΑΠ δεν διαφέρει από το ΓΠΣ σε σχέση με την εδαφική περιφέρεια που δύναται να καλύπτει, αφορά ωστόσο σχεδιασμό σε μη αστικό χώροκαθένας από τους οικισμούς που περιλαμβάνει η περιοχή μελέτης θα πρέπει να καταγράφει κατά την τελευταία εκάστοτε απογραφή, πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων.

Πoια είναι τα στάδια εκπόνησης των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ;

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησής τους – Αποφ-9572/1845/00 (ΦΕΚ-209/Δ/7-4-00), οι μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται σε δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο (Στάδιο Α) περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του νέου Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Κατά το δεύτερο στάδιο (Στάδιο Β) γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

Το δεύτερο στάδιο συνήθως περιλαμβάνει 2 υποστάδια. Το πρώτο καταγράφει την πρόταση και το δεύτερο την οριστικοποιεί.

Τι αλλάζει άμεσα και τι μακροπρόθεσμα με την ψήφιση ενός ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ;

Το εγκεκριμένο ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ δημοσιεύεται σε ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει το κείμενο του ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και τους χάρτες που το συνοδεύουν. Από την ημέρα δημοσίευσής του ισχύουν όλες οι διατάξεις του.

Στις διατάξεις αυτές περιγράφονται οι νέες συνθήκες ανάπτυξης του χώρου στον οποίο αναφέρεται το ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ για χρονικό ορίζοντα 5-20 ετών. Η νέα δομή και οργάνωση του χώρου προκύπτει μέσα από την οριοθέτηση περιοχών ειδικής προστασίας, έλεγχου και περιορισμού δόμησης, ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, επεκτάσεων οικισμών εκτός σχεδίου περιοχών, ΠΕΡΠΟ κ.λπ.

Οι περιοχές αυτές αποκτούν αυτό το χαρακτήρα με τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Για αυτές καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης στις διατάξεις του ΦΕΚ, ,λαμβάνονται μέτρα και προβλέπονται έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο οριοθετήθηκαν.

Εάν δεν απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες για την λειτουργική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, οι νέες συνθήκες που προβλέπονται για αυτές ισχύουν αμέσως.

Διαφορετικά προβλέπονται οι διαδικασίες και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την τελική λειτουργική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνουν άμεσες αλλαγές στις περιοχές αυτές, είναι δυνατόν να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις σε επιμέρους όρους ανάπτυξης κάθε περιοχής.

=======================================

Αντικείμενο και στόχοι της Κυκλοφοριακής Μελέτης

Στόχος της Κυκλοφοριακής Μελέτης είναι η καλύτερη κυκλοφοριακή λειτουργία του συνόλου του Καλλικρατικού Δήμου και των πόλεών του. Αποτελέσματα των βελτιώσεων αυτών θα είναι ένας δήμος με ανθρώπινο πρόσωπο, και πόλεις με αναβαθμισμένο το ιστορικό-εμπορικό και διοικητικό τους κέντρο, με εύκολη πρόσβαση στα σχολεία τους, στο νοσοκομείο, στους χώρους αναψυχής τους αλλά προπάντων η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των χρηστών του δικτύου του δήμου.

Αρχικά καταγράφεται και αναλύεται η υπάρχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση του δήμου και τα υφιστάμενα προβλήματα των πόλεων.

Στη συνέχεια καθορίζεται η γενικότερη φιλοσοφία της λειτουργίας της πόλης και του δήμου. Ορίζονται χώροι στάθμευσης, οργανώνονται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απομακρύνονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσα από το κέντρο των πόλεων και παρέχονται εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε αυτά.

Τα βήματα που ακολουθούνται, λοιπόν, είναι τα ακόλουθα:

 • Οργάνωση της Στάθμευσης (καθορισμός χώρων στάθμευσης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, οργάνωση σταθμεύσεων παρά την οδό με τέτοιο τρόπο ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο από τις παράνομες σταθμεύσεις.
 • Οργάνωση της Αστικής Συγκοινωνίας (ώστε να εξυπηρετούνται οι χώροι στάθμευσης και να παρέχεται στον δημότη εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης πλην του αυτοκινήτου)
 • Κυκλοφοριακή Οργάνωση του Υφιστάμενου Οδικού Δικτύου.

Προτείνονται χώροι στάθμευσης για ταξί, φορτοταξί, αστικά λεωφορεία, δημόσιας χρήσης φορτηγά οχήματα, τουριστικά λεωφορεία. Ορίζονται οι οδοί στις οποίες απαγορεύεται η στάθμευση, ισχύει η στάθμευση εκ περιτροπής, υπάρχουν θέσεις Α.Μ.Ε.Α.  Ορίζονται οι αφετηρίες και οι στάσεις των γραμμών αστικής συγκοινωνίας. Ορίζονται οι μονοδρομήσεις, οι πρωτεύουσες, δευτερεύουσες αρτηρίες, οι συλλεκτήριες οδοί και οι τοπικές οδοί. Προτείνονται πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων.

Πηγή: Κυκλ. Μελέτη δήμου Χαλκιδέων