πάμε μπροστά

Δευτέρα

2

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 3/4/2012 και ώρα 13:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 30/03/2012

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 3/04/2012 και ώρα 13:30 στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Χαρακτηρισμός καθαρισμού σκουπιδότοπου Φερών ως εξαιρετικού και επείγοντος γεγονότος, προϋπολογισμού μελέτης 8.500 ΕΥΡΩ, βάσει του άρθ. 103 ν. 3463/06 και αρθ.72 ν. 3852/10. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
  2. Χαρακτηρισμός αποκατάστασης ΧΑΔΑ ως εξαιρετικού επείγοντος γεγονότος, προϋπολογισμού μελέτης 7.000 ΕΥΡΩ, βάσει του άρθ. 103 ν. 3463/06 και άρθ. 72 ν. 3852/10. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
  3. Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφέων – φορτωτών grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
  4. Μελέτη συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
  5. Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών – ημιφορτηγών λεωφορείων και πλυντηρίων κάδων. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
  6. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου. (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
  7. Έγκριση εκμίσθωσης του αριθμ. 99 αγροτεμαχίου, έκτασης 9.100 τ.μ. στην περιοχή Αρδανίου και του αριθμ. 1361 αγροτεμαχίου έκτασης 3.000 τ.μ. στην περιοχή Αρδανίου (Εισηγητής κ. Δουνάκης Κων/νος)
  8. Έγκριση ανάδειξης Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης απ’ ευθείας ανάθεσης και διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβής απευθείας ανάθεσης και διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ), διενέργειας διαγωνισμών για υπηρεσίες (28/80) και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (28/80). (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης