πάμε μπροστά

Τρίτη

3

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για το μίνι μάρκετ και το εστιατόριο στο κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοπρασίες, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. (Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης)Με σημερινές αναρτήσεις στο Διαύγεια, η Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. διακηρύσσει την διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών για:

1) την εκμίσθωση του εστιατορίου του κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη για τρεις (3) θερινές περιόδους.
Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την εκμετάλλευση του εστιατορίου του κάμπινγκ για έκαστη θερινή περίοδο ανέρχεται στα 4.000 ευρώ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19/4/2012 από 10:00 έως 12:00 στο κεντρικό γραφείο της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. επί της Πλατείας Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη.
Σε περίπτωση που δεν θα εμφανιστούν πλειοδότες η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 26/4/2012 τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

2) την εκμίσθωση του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη για τρεις (3) θερινές περιόδους.
Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την εκμετάλλευση του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ για έκαστη θερινή περίοδο ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20/4/2012 από 10:00 έως 12:00 στο κεντρικό γραφείο της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. επί της Πλατείας Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη.
Σε περίπτωση που δεν θα εμφανιστούν πλειοδότες η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 27/4/2012 τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των διακηρύξεων από το κεντρικό γραφείο της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. επί της Πλατείας Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη και από ώρα 09:00 έως και 13:00. Ακόμα μπορούν να και να διεξάγουν επί τόπου θεώρηση των αντικειμένων των μισθώσεων.