πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 8 Απριλίου 2012

Κυριακή

8

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 10/4/2012 και ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 6/04/2012
Αριθ. Πρωτ. : 29818

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

(περισσότερα…)

Κυριακή

8

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 9/4/2012 και ώρα 14:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Κοινότητες, Πρόσκληση Δημ. Κοινότητας Αλεξ/πολης

Αλεξανδρούπολη 6/04/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 9/04/2012 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο στην αίθουσα Δ.Σ. σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

(περισσότερα…)