πάμε μπροστά

Κυριακή

8

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 10/4/2012 και ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 6/04/2012
Αριθ. Πρωτ. : 29818

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής (Εισηγητής κ. Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης)
  2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Εισηγητής κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης Νομικός Σύμβουλος)
  3. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο ‘Κατασκευή πτερυγότοιχων σε τεχνικό ομβρίων νότια των Β’ κοιμητηρίων (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
  4. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης ‘Υδραυλική μελέτη τεχνικού Αύρας’ (Εισηγήτρια κ. Χρυσοχοϊδου Δέσποινα)
  5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου ‘κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου’ (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)
  6. Έγκριση όρων για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων ηλεκτροσυγκόλλησης – οξυγονοκόλλησης (Εισηγητής κ. Μανωλίκας Δρόσος)
  7. Έγκριση όρων διακήρυξης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (Εισηγήτρια κ. Κουματζίδου)
  8. Έγκριση όρων διακήρυξης για προμήθεια γκαζόν – σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων (Εισηγήτρια κ. Κουματζίδου)
  9. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ‘Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου – νεκροταφείων’ (Εισηγήτρια κ. Κουματζίδου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης