πάμε μπροστά

Πέμπτη

19

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της πολεοδομίας και της υπηρεσίας! [και δύο εκ των υστέρων ορθές επαναλήψεις!]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Δημοτικών Κοινοτήτων, Διαύγεια, Κοινότητες

Μαρία Πόντικα, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Μαρία Πόντικα, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη 19/4/2012 και ώρα 12:12:56 στο Διαύγεια, απόσπασμα επίσημων πρακτικών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9/4/2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η υπάλληλος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κ. Στογίδου Μαρία,
ως εισηγήτρια του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα θέματα χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων και επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων καθώς και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Από τον έλεγχο των αιτήσεων, προέκυψε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση όλων των αδειών, πλην ενός ιχθυοπωλείου στην οδό Αγγέλου Ποιμενίδη για το οποίο η κ. Στογίδου γράφει ότι λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την αρνητική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το 36-04-01-12 έγγραφό τους, και
  2. Την υπ’αριθμ. 104/2012 απόφαση κανονιστικού περιεχομένου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα εμπορικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

εισηγείται τη μη χορήγηση της παραπάνω προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος.

Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας 9/4/2012

Παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και της υπαλλήλου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κ. Στογίδου Μαρίας, οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας ενέκριναν ομόφωνα τη χορήγηση των παραπάνω προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων!

Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας 9/4/2012

Από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, απόντες ήταν οι κ.κ. Χρήστος Γκιντίδης, Χρήστος Κοσμάς και Αικατερίνη Χιώνη.

Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας 9/4/2012

Παρών όμως ήταν στέλεχος της παράταξής μας το οποίο θυμάται την κ. Στογίδου να αναφέρει ότι αφαίρεσε από την εισήγησή της μία από τις άδειες για την οποία είχε αμφιβολίες, ενώ όλες οι άλλες είχαν τα προβλεπόμενα έγγραφα. Από την ανάρτηση όμως στο Διαύγεια, δεν είναι εμφανές εάν το θέμα του συγκεκριμένου ιχθυοπωλείου τελικώς αφαιρέθηκε. Αντίθετα, αφήνεται να εννοηθεί ότι και οι επτά προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων ψηφίζονται ομόφωνα.

Περιμένουμε διευκρινίσεις από την κ. Στογίδου Μαρία και την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Πόντικα Μαρία, σχετικά με το τι τελικώς ψηφίστηκε εκείνη την ημέρα, και σε περίπτωση λανθασμένης ανάρτησης να δημοσιευτεί η ορθή επανάληψή της.

==============

Προσθήκη Παρασκευή 20/4/2012 ώρα 18:55

Αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στις 10:18:30 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΨΟ-2Σ2) της παραπάνω ανάρτησης. Από τη συγκεκριμένη ανάρτηση απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα του εν λόγω ιχθυοπωλείου.

Διαβάστε τη νέα ανάρτηση κάνοντας κλικ εδώ.

==============

Προσθήκη Δευτέρα 23/4/2012 ώρα 13:40

Αναρτήθηκε σήμερα το μεσημέρι στις 13:40:36 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΨΟ-6Ξ9) της παραπάνω ανάρτησης. Από τη συγκεκριμένη ανάρτηση απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα του εν λόγω ιχθυοπωλείου.

Διαβάστε τη νέα (ελπίζουμε και τελευταία) ανάρτηση κάνοντας κλικ εδώ.