πάμε μπροστά

Σάββατο

21

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διαύγεια… με χρονοκαθυστέρηση

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Επίσημα Πρακτικά, Πασχάλης Δρακόπουλος, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Ξανθόπουλος Χρυσόστομος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ΑλεξανδρούποληςΣυνεχίζονται οι ετεροχρονισμένες αναρτήσεις στο Διαύγεια από τη δημοτική αρχή… Οι αναρτήσεις αυτές αφορούν κυρίως σε οδοιπορικά δημάρχου, αντιδημάρχων, συμβούλων και σε αποσπάσματα πρακτικών των περσινών δημοτικών συμβουλίων.

Όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερη ανάρτησή μας (την 29/3/2012 με θέμα τα οδοιπορικά του κ. δημάρχου), προφανώς υπάρχει πρόβλημα στην είσπραξη των συγκεκριμένων ποσών και για την εκταμίευσή τους απαιτείται η ανάρτηση στο Διαύγεια.

Στις 12/4/2012, παρά μία μέρα έχουμε ανάρτηση ένα χρόνο μετά, σχετικά με την έγκριση οδοιπορικών του αντιδημάρχου κ. Γκότση. Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι απόσπασμα πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου της 13/4/2011!

Οδοιπορικά Αντιδημάρχου κ. Γκότση ένα χρόνο μετά (13/4/2011-12/4/2012)

Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται χωρίς κανείς από τη δημοτική αρχή να μας έχει ως σήμερα απαντήσει στα ερωτήματα που θέσαμε από τις 29/3/2012:

  1. Γιατί οι δημοσιεύσεις τώρα, ένα χρόνο μετά;
  2. Ποιος αιρετός ευθύνεται για την καθυστερημένη δημοσίευση ένα χρόνο μετά;
  3. Ποιος αιρετός ελέγχει αν αναρτώνται όλα τα θέματα που πρέπει να αναρτηθούν στο Διαύγεια από το δήμο, τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ καθώς και τον τρόπο που αναρτώνται;