πάμε μπροστά

Δευτέρα

23

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 25/4/2012 και ώρα 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.)

Αλεξανδρούπολη 19/04/2012
Αριθ. Πρωτ. : 3158

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τετάρτη 25/04/2012 και ώρα 12:00   στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Χορήγηση – ακύρωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων , σφράγιση καταστημάτων κ.λ.π θέματα λειτουργίας καταστημάτων (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ