πάμε μπροστά

Δευτέρα

23

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 25/4/2012 και ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 19/04/2012
Αριθ. Πρωτ. : 31582

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 25/04/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012. (Εισηγητής κ. Κατσιάνης)
 2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά διαταγών πληρωμής. (Εισηγητής κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης Νομικός Σύμβουλος)
 3. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 36/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών)
 4. Έγκριση όρων, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακούλων απορριμμάτων. (Εισηγητής κ. Σιδεράς)
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή πτερυγότοιχων σε τεχνικό ομβρίων νότια των Β’ Κοιμητηρίων. (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)
 6. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Φερών. (Εισηγητής κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 7. Συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία προς την Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ ως διαχειρίστριας της περιουσίας της αλλαντοβιομηχανίας Θράκης ΑΕ Φερών, στην εκποίηση του ακινήτου 1.196 τ.μ. μετά των εν αυτώ κτισμάτων του εργοστασίου σύμφωνα με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕ 6η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της άνω διαχειρίστριας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Λήψη εγγυητικής 500.000 ευρώ από την Συνεταιριστική Τράπεζα Εβρου για την συμμετοχή μας στην απόκτηση του εργοστασίου της αλλαντοβιομηχανίας Θράκης ΑΕ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 9. Συνομολόγηση δανείου 2.000.000 ευρώ που θα αποτελέσει την α’ προσφορά του Δήμου προς την διαχειρίστρια Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ για την απόκτηση του εργοστασίου αλλαντοβιομηχανίας Θράκης μετά του περιβάλλοντος χώρου ήτοι 1.196 τ.μ. στις Φέρες. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 10. Ανάθεση σύμβασης έργου στον Διευθυντή της Φιλαρμονικής του Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνομολόγησης δανείου ύψους 500.000 ευρώ από τον ΑΠΟΚΔΑ για την πληρωμή οφειλών παλαιοτέρων χρήσεων και παροχή εγγύησης (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                             Ευάγγελος Λαμπάκης