πάμε μπροστά

Τετάρτη

25

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού 8ου ΔΣ της 25/04/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 8ου ΔΣ, σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Τα έγγραφα αυτά  τα ταξινομήσαμε και σημειώσαμε τις εισηγήσεις που λείπουν.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και εισηγήσεις 8ου τακτικού ΔΣ της Τετάρτης 25/04/2012

 

Θέματα από τα οποία απουσιάζουν οι εισηγήσεις, έως και λίγο πριν το δημοτικό συμβούλιο:

Θέμα 9: Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)

Θέμα 10: Έγκριση δαπανών δράσεων ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. (εισηγ. κ. Μακρή)

Θέμα 11: Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012» (Εισηγ: κ. Μακρή)

Θέμα 17: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 του Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

Θέμα 26: Έγκριση Πρακτικών για την ανάδειξη επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

Θέμα 33: Οικονομική Ενίσχυση Ενδεούς-Πυροπαθούς Δημότη (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

Θέμα 39: Έγκριση Ονοματοδοσίας Αίθουσας (πρώην Κέντρου Νεότητας-ΕΑΚ) ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΤΖΗ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Θέμα 42: Έγκριση Συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ » για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’αριθμ 75 της ΕΔΑ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Α.)

Θέμα 43: Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αριθμ 75 της ΕΔΑ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Α.)

Θέμα 44: Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΙΝ.Ε.ΕΜ.» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της υπ’αριθμ 75 της ΕΑΔ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Α.)

Θέμα 65: Έγκριση Δαπανών μετακίνησης Ειδικού Συμβούλου ,κ. Λαζογιάννη Κυριάκου για μετάβαση στην Αθήνα . ( Εισηγ: κ.Πρόεδρος Δ.Σ)