πάμε μπροστά

Πέμπτη

26

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Θέματα, εισηγήσεις και ανεπίσημα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής της 10/4/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Ακολουθούν τα ανεπίσημα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής της Τρίτης 10/04/2012 όπως αυτά καταγράφηκαν από την παράταξή μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι για τα επίσημα πρακτικά μπορείτε να απευθύνεστε με αίτησή σας στη γραμματεία του γραφείου του κ. δημάρχου, προέδρου της οικονομικής επιτροπής.

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις, εδώ:

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 10/04/2012 (πλην των 4 μελετών)

Θέμα 6: Μελέτη Προμήθειας Λοιπών Αναλώσιμων και Αναλώσιμων Ηλεκτροσυγκόλλησης-Οξυγονοκόλλησης

Θέμα 7: Μελέτη Προμήθειας Φυτοπαθολογικού Υλικού και Λιπασμάτων

Θέμα 8: Μελέτη Προμήθειας Γκαζόν-Σπόρων-Φυτών-Δενδρυλλίων

Θέμα 9: Μελέτη “Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Πρασίνου-Νεκροταφείων”

Για να κατεβάστε τα ανεπίσημα πρακτικά, κάντε κλικ εδώ ή συνεχίστε να τα διαβάζετε παρακάτω:

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο γραφείο του δημάρχου σήμερα Τρίτη 3/4/2012 και ώρα 13:05.

Παρόντες όλα τα μέλη της επιτροπής πλην του κ. Δευτεραίου Σάββα.

 

Έκτακτο Θέμα 1: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή πτερυγότοιχων σε τεχνικό ομβρίων νότια των Β’ κοιμητηρίων» (εισηγητής κ. Παπαντωνίου-Παπαδόπουλος Γεώργιος)
(για το θέμα δεν υπάρχει εισήγηση)

Ο κ. Κογιομτζής λέει ότι δεν γίνεται να περάσει σαν έκτακτο αυτό το θέμα γιατί αφορά έργο που θα συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη υπ’αριθμ. 3.

Ο κ. δήμαρχος ρωτά ποιό είναι το κατεπείγον.

Ο κ. Παπαδόπουλος λέει ότι φθείρονται τα πρανή απ’το τεχνικό έργο και καταστρέφονται ιδιοκτησίες δεξιά και αριστερά, γι’αυτό και είναι επείγον το θέμα.

Ο κ. Κογιομτζής θυμίζει ότι δεν ξαναψηφίζει θέμα χωρίς να έχει τους όρους διακήρυξης που ψηφίζει.

Ο κ. δήμαρχος ζητά να έρθει σε επόμενη οικονομική επιτροπή.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πτερυγότοιχων σε τεχνικό ομβρίων νότια των Β’ κοιμητηρίων». (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)

Το θέμα ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και Συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου» (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)

Από 1, 2 και 3% την προηγούμενη φορά (στην οικονομική επιτροπή της 22/9/2011), ήρθαν προσφορές 4, 5, 6%.

Με έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της 6/8/2011, στον προηγούμενο πρόχειρο διαγωνισμό προσωρινός μειοδότης είχε ανακηρυχθεί ο κ. Χατζιόγλου Διαμαντής με έκπτωση 3%.

Εγκρίνεται ομόφωνα με έκπτωση 6%, μειοδότης και πάλι ο κ. Χατζιόγλου Διαμαντής, Ε.Δ.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40.000 ευρώ.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη τεχνικού Αύρας» (Εισηγήτρια κ. Χρυσοχοϊδου Δέσποινα)

Η κ. Χρυσοχοίδου λέει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας είναι 12.239,71 ευρώ. Πηγαίνοντας για την Αύρα, σε κάποιο σημείο του έργου υπάρχει ένα επικίνδυνο ένας πεντάδημος σωληνωτός αγωγός που έχει καταστραφεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Θα γίνει νέος κιβωτοειδής οχετός που θα συμπεριλαμβάνει και τα απαραίτητα έργα εισόδου και εξόδου αλλά και τα υφιστάμενα έργα διευθέτησης της κοίτης που κατασκευάστηκαν σε επαφή με τον οχετό, που είτε καταστράφηκαν είτε απαξιώθηκαν λόγω της προβληματικής λειτουργίας του όλου συστήματος. Θα γίνει μία γενικότερη διευθέτηση. Γι’αυτό χρειάζεται μία υδραυλική μελέτη που θα μας δείξει τη διαστασιολόγηση.

Η μελέτη θα γίνει από πολιτικό μηχανικό, μελετητή με ειδικότητα στις υδραυλικές μελέτες.

Υπήρξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήρθαν στην οικονομική επιτροπή 3 φάκελλοι με προσφορές που ανοίγονται τώρα:

  1. Από Άμετρον Ε.Ε. με έκπτωση 8% ή 11.260 ευρώ. Ανταβίδης-Γρηγορόπουλος & Σια. Υπάρχει το αντίστοιχο πτυχίο.
  2. Κουρνιώτης Κωνσταντίνος με έκπτωση 5% ή 11.627,92 ευρώ. Υπάρχει το αντίστοιχο πτυχίο.
  3. Τσεσμελής Δημήτριος με έκπτωση 11% ή 10.893,52 ευρώ. Υπάρχει το αντίστοιχο πτυχίο.

Ψηφίζεται ομόφωνα ως μειοδότης ο κ. Τσεσμελής με 11%.

 

Θέμα 1ο: Έκδοση εγγυητικής επιστολής (εισηγητής κ. Βαμβακερός)

Ο κ. Βαμβακερός λέει ότι πριν 8 μήνες μία αίτηση για τη μέρα του μετανάστη. Εγκρίθηκαν 19.500 ευρώ για να γίνουν εκδηλώσεις για τους μετανάστες. Για να τα πάρουμε χρειάζεται εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση όρων για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης» (Εισηγητής: Μανωλίκας Δρόσος)

Ο κ. Μανωλίκας Δρόσος λείπει σε άδεια, θα εισηγηθεί η κ. Κουματζίδου.

Πρόκειται για έγκριση λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης για τα συνεργεία παιδικών χαρών, πρασίνου, καθαριότητας, συνεργείο κίνησης. Θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Το ποσόν είναι 19.480 ευρώ.

Ο κ. Κογιομτζής είπε ότι δε θα ψηφίσει γιατί δεν έχει στα χέρια του τους όρους διακήρυξης.

Ο κ. δήμαρχος ζήτησε να έρχονται κάθε φορά οι μελέτες και οι όροι διακήρυξης. Μιλώντας στην κ. Κουματζίδου, την παρακάλεσε να ενημερωθούν όλες οι διευθύνσεις και όλοι οι εισηγητές να έρχονται πάντα οι εισηγήσεις μαζί με τους όρους διακήρυξης και τις μελέτες.

Κατόπιν συνεννοήσεων, έρχονται αντίγραφα της μελέτης (αυτού και των επόμενων θεμάτων 5-6-7-8-9) και το θέμα ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση όρων διακήρυξης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (Εισηγήτρια κ. Κουματζίδου)

Πρόκειται για προμήθεια λιπασμάτων και φυτών συνολικού ύψους 31.990,30 ευρώ.  Θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό.

Αφορά όλο το πράσινο του δήμου και όχι το βιοαγρόκτημα.

Ψηφίζεται ομόφωνα

 

Θέμα 8ο: Έγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια γκαζόν-σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων» (Εισηγήτρια κ. Κουματζίδου)

Ψηφίζεται ομόφωνα

 

Θέμα 9ο: Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου-νεκροταφείων» (Εισηγήτρια κ. Κουματζίδου)

Πρόκειται για 190 μηχανήματα του πρασίνου. Το κόστος είναι 26.368,75 ευρώ για ένα χρόνο.

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Εισηγητής κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

Όλες οι επιταγές πληρωμής προχωρούν εφόσον περιοριστεί η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου στα 150 ευρώ συν ΦΠΑ και χωρίς τόκους.

Δεν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ανακοπής, είπε ο κ. Παπατζελίδης.

Ψηφίζεται ομόφωνα να μη γίνουν ανακοπές.