πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών σε στέλεχος της παράταξης του δημάρχου;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αμοιβές στελεχών ΝΠΔΔ, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Παρατάξεις, Πόλη και Πολίτες, Σύμβαση Έργου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Δ.Ε.Υ.Α.Α. (ΔΕΥΑΑ-DEYAA logo)Την Πέμπτη 31/3/2011 υπογράφτηκε μεταξύ του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Ουζουνίδη Γεωργίου και του κ. Παπαδάκη Παράσχου του Χρήστου, δικηγόρου παρά Πρωτοδικών, σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για την πλήρη νομική υποστήριξη της Επιχείρησης.

Ο χρόνος της σύμβασης αρχίζει  από 1/2/2011 και η αμοιβή του νομικού συμβούλου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως πλέον ΦΠΑ (συνολικά 12.300 ευρώ). Στην αμοιβή αυτή δε συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αξίας των τετραπλότυπων είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η απόφαση, κατά συνήθη πρακτική της δημοτικής αρχής, δημοσιεύεται στο Διαύγεια με καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο, την 10/4/2012 με ΑΔΑ: Β4ΩΓΟΡΝΗ-Ψ3Σ, με αριθμό πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 985/10.04.2012.

Θυμίζουμε ότι στις εκλογές του Νοέμβρη του 2010, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Πόλη και Πολίτες» του κ. Λαμπάκη ήταν δικηγόρος με το όνομα Παράσχος Παπαδάκης του Χρήστου, ο οποίος έλαβε 478 σταυρούς, αμέσως μετά τον κ. Ζητάκη Παναγιώτη που είχε λάβει 486.

Παπαδάκης Παράσχος (Πάρης) του Χρήστου, δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος "Πόλη & Πολίτες"
Παπαδάκης Παράσχος (Πάρης) του Χρήστου, δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό “Πόλη & Πολίτες” του δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη

 

Προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα για τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Ουζουνίδη Γιώργο:

  • Πρόκειται για το ίδιο άτομο ή για συνωνυμία;
  • Μήπως έχουμε «τακτοποίηση» ενός ακόμα μέλους της παράταξης του κ. Λαμπάκη;
  • Για ποιό λόγο πήρατε με ένα χρόνο καθυστέρηση απόφαση επί του θέματος (την Τρίτη 10/4/2012) όταν η σύμβαση υπεγράφη την Πέμπτη 31/3/2011 (κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. 14/26-2-2011) και είναι σε ισχύ από την Τρίτη 1/2/2011;
Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Παπαδάκη Παράσχου στη ΔΕΥΑΑ - Υπογραφή και απόφαση προέδρου
Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Παπαδάκη Παράσχου στη ΔΕΥΑΑ – Υπογραφή σύμβασης 31/3/2011 και απόφαση προέδρου κ. Ουζουνίδη την 10/4/2012! 
Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Παπαδάκη Παράσχου στη ΔΕΥΑΑ - Ισχύς & Αμοιβή
Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Παπαδάκη Παράσχου στη ΔΕΥΑΑ – Ισχύς σύμβασης & αμοιβή