πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Τετραετή προϋπολογισμό μέχρι τις 9/5/2012 πρέπει να υποβάλλει ο δήμος Αλεξ/πολης και τα νομικά του πρόσωπα!

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

aftodioikisi.gr logoΣύμφωνα με δημοσίευμα του aftodioikisi.gr, όλοι οι δήμοι, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ αυτών πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλλουν ως την ερχόμενη Τετάρτη 9/5/2012, τετραετείς προϋπολογισμούς με στόχο “την επίτευξη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων καθώς και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανάρτησης, όπως δημοσιεύτηκε προ ολίγου στο aftodioikisi.gr:

Την ώρα που οι δήμαρχοι αλλά και οι περιφερειάρχες (μετά «μείον 50 εκατ. ευρώ») βρίσκονται κυριολεκτικά «στα κάγκελα» για τα δεινά οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, έρχεται ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης να τους υπενθυμίσει την «υποχρέωσή τους», όσον αφορά στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ): την κατάρτιση εδώ και τώρα (η προθεσμία λήγει στις 9 Μαΐου) 4ετούς προϋπολογισμού, πέραν της τρέχουσας περιόδου, με σκοπό «την επίτευξη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων καθώς και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία μεταβιβάζεται η σχετική απόφαση Σαχινίδη για τους τετραετείς προϋπολογισμούς και τη σύνταξη των σχετικών πινάκων (Α.Π. : 2/25631/26-12-2012): «οι στόχοι και οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ αφορούν και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελεί υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όλοι οι δήμοι, όλες οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να συμμετέχουν, μέσω της διαδικασίας που θα περιγραφεί παρακάτω, στη διαδικασία πρόβλεψης των δημοσιονομικών τους μεγεθών που θα οδηγήσει στην κατάρτιση του νέου ΜΠΔΣ 2013-2016».

Προκειμένου, λοιπόν, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία οι υπόχρεοι φορείς είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν τους Πίνακες που τους αφορούν και να τους αποστείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο με τη σειρά του θα τους ομαδοποιήσει σε ενοποιημένο πίνακα των εποπτευόμενων φορέων και θα το αποστείλει στο υπουργείο Οικονομικών. Το δε υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διευκολύνει τους δήμους και τις περιφέρειες, για την ταχύτερη και ορθότερη συμπλήρωση των πινάκων προσέθεσε ειδική στήλη με τους κωδικούς των προϋπολογισμών των δήμων και περιφερειών από τους οποίους θα υπολογιστούν τα ποσά για να συμπληρωθεί η κάθε γραμμή του πίνακα. Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί δύο επεξηγηματικοί πίνακες εκ των οποίων ο ένας αφορά στους δήμους (τις οδηγίες του οποίου θα χρησιμοποιήσουν και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και ο άλλος στις περιφέρειες.

Πίνακας Α – Για δήμους και περιφέρειες

Πίνακας Β – Για νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

Πίνακας Γ – Οδηγίες συμπλήρωσης για δήμους

Πίνακας Δ – Οδηγίες συμπλήρωσης για περιφέρειες

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Βήμα Α: Συμπλήρωση προηγούμενων ετών – Έτος βάσης

Οι φορείς συμπληρώνουν τους πίνακες με τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2010 και 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ειδική στήλη με τους κωδικούς του προϋπολογισμού. Αν δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία για το έτος 2011, η στήλη συμπληρώνεται βάσει εκτίμησης. Σημειώνεται ότι ως βάση για τις προβολές των εσόδων – εξόδων για το διάστημα 2012-2016 θα ληφθούν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του 2011 και όχι τα προϋπολογιστικά του 2012. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα για το έτος 2012 είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο πίνακας με ποσά που ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματική εφαρμογή του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και δαπανών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Βήμα Β: Μακροοικονομικές προβλέψεις

Κατά το μέρος που κάποια από τα στοιχεία των εσόδων-εξόδων για την περίοδο 2012-2016, εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, (π.χ. συνολική ζήτηση, ρυθμός ανάπτυξης, πληθωρισμός, ανεργία σεσχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών) τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα ώστε να ενσωματώσουν τις προβλέψεις αυτές.

Βήμα Γ: Δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις (που αφορούν την Αυτοδιοίκηση) που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, έχουν θεσπισθεί ή εφαρμοστεί μέχρι 30/3/2012 και περιλαμβάνονται σε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ψηφισθεί από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι σήμερα στο Κοινοβούλιο. Επισυνάπτεται ειδικό παράρτημα με την απαρίθμηση και ποσοτικοποίηση όλων των παρεμβάσεων.

Βήμα Δ: Καταγραφή ανεξόφλητων υποχρεώσεων

Συμπληρώνεται η τελευταία γραμμή του πίνακα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τα έτη 2010 και 2011 καθώς και προβλέψεις για τα έτη 2013-2016. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό συμπληρώνεται από τους φορείς στα μηνιαία δελτία που υποβάλλουν και προκύπτει από το πεδίο «5. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο πίνακας θεωρείται οριστικοποιημένος και υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, αντίστοιχα για τον κάθε φορέα, καθώς και από τον αρμόδιο προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, προκειμένου να αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών. Οι πίνακες θα αποσταλούν ταχυδρομικά με έγγραφο αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikonomika.ota1@ypes.gr μέχρι την Τετάρτη 9 Μάιου 2012. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για την κατάρτιση των πινάκων μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Β.Λαμπρακάκη (τηλ.213 1364817) και Ε.Ε.Τσαμίλη (213 1364841).

Διαβάστε το κείμενο του κ. Σαχινίδη, κάνοντας κλικ εδώ.