πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Χωρίς αμοιβή τελικά ο κ. Μεϊμάρογλου ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στις Φέρες

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αμοιβές στελεχών ΝΠΔΔ, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Φωτογραφίες/Γραφικά

Μεϊμάρογλου Εμμανουήλ, μέλος Δ.Σ.. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φερών με το συνδυασμό "Πόλη Και Πολίτες"

Μεϊμάρογλου Εμμανουήλ, μέλος Δ.Σ.. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φερών με το συνδυασμό "Πόλη Και Πολίτες"

Με ανάρτηση στο Διαύγεια την 17/4/2012 ώρα 08:00 το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του κ. Ουζουνίδη Γεώργιου, διορθώνει παλαιότερη απόφασή του (Διαύγεια 8/11/2011 13:28:22) και ορίζει το μέλος του Δ.Σ. της και υποψήφιο σύμβουλο Τοπικής Κοινότητας Φερών της παράταξης «Πόλη και Πολίτες», κ. Εμμανουήλ Μεϊμάρογλου ως εκπρόσωπο του Δ.Σ. στις Φέρες χωρίς αμοιβή.

Μεϊμάρογλου χωρίς αμοιβή (Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 9/4/2012)
Ο κ. Μεϊμάρογλου χωρίς αμοιβή (Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 9/4/2012)

Στην αρχική απόφαση ορισμού υπευθύνου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στις Φέρες στο Δ.Σ. της 4/11/2011, είχε εγκριθεί πρόταση του προέδρου κ.  Ουζουνίδη και είχε οριστεί μηνιαία αποζημίωση στον κ. Μεϊμάρογλου ύψους 600 ευρώ μηνιαίως, απόφαση την οποία καταψήφισαν οι κ.κ. Ραπτόπουλος, Φουντουκίδης και Παυλίδης.

Ο κ. Μεϊμάρογλου με αμοιβή (Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 4/11/2011)
Ο κ. Μεϊμάρογλου με αμοιβή (Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 4/11/2011)

 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Θύμιος Σώκος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης, ακύρωσε την υπ’αριθμ. 176/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με το σκεπτικό ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.7 του Ν.1069/80 ένα μόνο από τα μέλη του ΔΣ της επιχείρησης μπορεί να ορίζεται με πλήρη απασχόληση και αμοιβή.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατέθεσε προσφυγή κατά της παραπάνω απόφασης στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 η οποία απορρίφθηκε με το ίδιο σκεπτικό καθώς με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στις 10/6/2011, ορίστηκε με πλήρη απασχόληση ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Μυτιληνός, επομένως δεν ήταν επιτρεπτός ο ορισμός και δευτέρου μέλους του ΔΣ της επιχείρησης με αμοιβή.

Λόγοι απόρριψης απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. για αμοιβή στον κ. Μεϊμάρογλου
Λόγοι απόρριψης απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. για ορισμό αμοιβής στον κ. Μεϊμάρογλου (Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 9/4/2012)

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ κ. Ουζουνίδης, επανήλθε λοιπόν στο ΔΣ με την πρόταση  ορισμού του κ. Μεϊμάρογλου ως εκπροσώπου του ΔΣ στις Φέρες χωρίς αμοιβή.

Την πρόταση της 9/4/2012 καταψήφισαν οι κ.κ. Ραπτόπουλος και Φουντουκίδης.

Λόγοι καταψήφισης πρότασης από κ.κ. Ραπτόπουλο και Φουντουκίδη στο ΔΣ της 4/11/2011

Λόγοι καταψήφισης πρότασης από κ.κ. Ραπτόπουλο, Φουντουκιού και Παυλίδη στο ΔΣ της 4/11/2011

Λόγοι καταψήφισης πρότασης από κ.κ. Ραπτόπουλο και Φουντουκίδη στο ΔΣ της 9/4/2012
Λόγοι καταψήφισης πρότασης από κ.κ. Ραπτόπουλο και Φουντουκίδη στο ΔΣ της 9/4/2012