πάμε μπροστά

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού 9ου ΔΣ της 15/05/2012 [Σύμβαση Μίσθωσης Αποθηκών ΟΣΕ]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 9ου ΔΣ της Τρίτης 15 Μαΐου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Τα έγγραφα αυτά  τα ταξινομήσαμε και σημειώσαμε τις εισηγήσεις που λείπουν.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Σημειώνουμε ότι για άλλη μία φορά μοιράστηκαν ελλιπείς εισηγήσεις, συγκεκριμένα δεν έχουν μοιραστεί ως και τη μέρα της συνεδρίασης 17 από τις 46 εισηγήσεις (ήτοι ποσοστό περίπου 40%!) καθιστώντας το έργο της αντιπολίτευσης από δύσκολο έως αδύνατο.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και όλες οι εισηγήσεις 9ου τακτικού ΔΣ της Τρίτης 15/05/2012

Ειδικότερα, κατεβάστε τις παρακάτω εισηγήσεις σε 1 αρχείο:

Θέμα 14. Σύμβαση μίσθωσης αποθηκών λιμανιού με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Θέμα 16. Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης

Θέμα 42. Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ

Θέμα 43. Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ

Θέμα Προ ΗΔ: Ανάπλαση Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας

 

Θέματα από τα οποία απουσιάζουν οι εισηγήσεις, έως και λίγο πριν το δημοτικό συμβούλιο:

3. Διενέργεια προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου & αναλωσίμων (εκτυπωτών, fax, φωτοτυπικών), προϋπολογισμού 105.000 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης με απ’ ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος» (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

5. Λήψη απόφασης της μετατόπισης του περιπτέρου της ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

6. Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΚΑΚΑΝΑ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗ του ΣΥΜΕΩΝ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

7. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

8. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στη ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

10. Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας-Φέρες, με το ποσό 25.685,64 ευρώ (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

13. Έγκριση κατάρτισης σύμβασης με την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο μας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

22. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας» (Εισηγ. Κ. Δήμαρχος)

32. Διαγραφή οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής και επαναβεβαίωση των οφειλών αυτών με νέους χρηματικούς καταλόγους στην «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΒΡΟΥ» όπως ορθά έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).

33. Έγκριση Έκδοσης χρηματικού εντάλματος ποσού 165,64 ευρώ για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.». (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).

35. Έγκριση της αριθ. 63/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατ΄διαταγών πληρωμής». (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

36. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθ. 145/2011 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

37. Εξώδικος συμβιβασμός επί της αγωγής Μ. Παπανικολάου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

38. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του ημιφορτηγού με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5690 NISSAN (4χ4 πυροσβεστικό/μικτό βάρος 2860 KG) στην εθελοντική Οργάνωση με τη μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ». (εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος).

40. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 26-27/04/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης «CYNOLOGY CENTER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

41. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). (εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος).