πάμε μπροστά

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και Εισηγήσεις για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της Τρίτης 15/5/2012 και ώρα 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.)

Ενημερωθείτε για τα θέματα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Τρίτης 15/5/2012 στο γραφείο του προέδρου της, κ. δημάρχου.

Αλεξανδρούπολη 10/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 35976

Σας καλούμενα προσέλθετε την Τρίτη 15/05/2012 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

==================================

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγητής κ.Ντουζόπουλος Χ.)
  2. Λήψη νέας απόφασης για την πράξη εφαρμογής Μαϊστριανων , Φυτωρίου και Καλλιθέας – Ν. Χηλής ( τακτοποίηση ιδιοκτησιών του περιφερειακού δρόμου και της περιοχής των Μαϊστριανών) (Εισηγητής κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος )
  3. Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης Ν. Χηλής του Δήμου Αλεξ/πολης μετά το ΚΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ. (Εισηγητής κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος )
  4. Έγκριση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων κοιλοτήτων μεισγαγγειών στην περιοχή επέκτασης Ν. Χηλής. (Εισηγητής κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος )
  5. Χορήγηση – ακύρωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, σφράγιση κατ/των, κλπ. θέματα λειτουργίας κατ/των. (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Κων/νος)
  6. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

 

Κατεβάστε την πρόσκληση και όλες τις εισηγήσεις σε ένα αρχείο PDF κάνοντας κλικ εδώ.