πάμε μπροστά

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 15/5/2012 ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της αυριανής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη 10/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 35974

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 15/05/2012 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

==========================

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Αλεξ/πολης (άνω των τριών ημερών ) για σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη.
 2. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες
 3. Εξώδικος συμβιβασμός επί της αγωγής Μ. Παπανικολάου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του Δήμου Αλεξ/πολης.
 4. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 145/2011 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης.
 5. Σύνταξη Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξ/πολης.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Προμήθεια πινακίδων 2012”.
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “‘Ηλεκτροφωτισμός οδών περιοχής από οδό Καραϊσκάκη έως Ν. Φωκά”.
 8. Ανάκληση της 19/2012 απόφασης της Ο.Ε. και συμμόρφωση με την 5675/5-4-12 απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης με την ΓΑΙΑΟΣΕ για τις αποθήκες του λιμανιού
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού κατ/τος Φερών
 11. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης προϋπολογισμού 252.199,20 ευρώ με απ’ ευθείας ανάθεση
 12. Δαπάνες λειτουργίας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ποσού 6.000 ευρώ
 13. Έγκριση των όρων διακήρυξης για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
 14. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών
 15. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων ηλεκτρ/σης και οξυγονοκόλλησης
 16. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων
 17. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γκαζόν – σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων
 18. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΑ.
 19. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: ” Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 20. Καθορισμός όρων για την μίσθωση έκτασης από το Δ. Αλεξ/πολης στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Μάκρης για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 21. Κατάρτιση σύμβασης με την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για την καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο μας.