πάμε μπροστά

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15/5/2012 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 10.5.2012
Αριθ. Πρωτ. 35.963

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 15.5.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 3. Διενέργεια προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου & αναλωσίμων (εκτυπωτών, fax, φωτοτυπικών), προϋπολογισμού 105.000 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης με απ’ ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος» (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης της μετατόπισης του περιπτέρου της ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΚΑΚΑΝΑ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗ του ΣΥΜΕΩΝ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στη ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 9. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 10. Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας-Φέρες, με το ποσό 25.685,64 ευρώ (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους τελών Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Τοπαλούδη Σοφία).
 12. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ.. (εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελισάβετ).
 13. Έγκριση κατάρτισης σύμβασης με την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο μας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 14. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., για τις αποθήκες του λιμανιού. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 15. Δαπάνες Λειτουργίας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ποσού 6.000 ευρώ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 16. Σύνταξη νέου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ντουζόπουλος Χρήστος).
 17. Έγκριση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων κοιλοτήτων μεισγαγγειών στην περιοχή επέκτασης Ν. Χηλής. (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
 18. Λήψη νέας απόφασης για την πράξη εφαρμογής Μαϊστριανών, Φυτωτίου και Καλλιθέας – Ν. Χηλής (τακτοποίηση ιδιοκτησιών του περιφερειακού δρόμου και της περιοχής των Μαϊστριανών). (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
 19. Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης Ν. Χηλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετά το ΚΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ. (εισηγ. κ Μαστορόπουλος).
 20. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/1998 απόφασης του Δ.Σ. εκποίησης του τμχ με α/α 81 του αγροκτήματος Μαΐστρου έκτασης 2.205,00τμ. στον κ. Βολτέζο Ευστάθιο. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας» (Εισηγ. Κ. Δήμαρχος)
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-Ισοζυγίου του έργου: «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 24. Έγκριση χορήγηση παράτασης 3 μηνών ήτοι έως 10-8-2012 του έργου: «Ανέγερση Β’ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός χώρου παλιού στρατοπέδου Παρμενίωνα». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Καθολικών νεκροταφείων». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός μπαζότοπου Παλαγίας» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 28. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή προσβάσεων πεζοδρομίων Δήμου Αλεξ/πολης για τα ΑΜΕΑ» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή παραδοσιακής γέφυρας Κίρκης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία Νεκροταφείων Κίρκης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών πλατανότοπου Μαΐστρου Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 32. Διαγραφή οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής και επαναβεβαίωση των οφειλών αυτών με νέους χρηματικούς καταλόγους στην «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΒΡΟΥ» όπως ορθά έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 33. Έγκριση Έκδοσης χρηματικού εντάλματος ποσού 165,64 ευρώ για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.». (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές ¨Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης¨». (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 35. Έγκριση της αριθ. 63/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατ΄διαταγών πληρωμής». (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 36. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθ. 145/2011 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 37. Εξώδικος συμβιβασμός επί της αγωγής Μ. Παπανικολάου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 38. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του ημιφορτηγού με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5690 NISSAN (4χ4 πυροσβεστικό/μικτό βάρος 2860 KG) στην εθελοντική Οργάνωση με τη μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ». (εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος).
 39. Υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LEADER. (εισηγ. κ. Βαμβακερός)
 40. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 26-27/04/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης «CYNOLOGY CENTER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 41. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). (εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος).
 42. Έγκριση της αριθ. 65/2012 απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ με θέμα: «Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ μετά τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης και ΔΕΥΑ Φερών». (εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γεώργιος).
 43. Έγκριση της αριθ. 66/2012 απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ με θέμα: «Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ μετά τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης και ΔΕΥΑ Φερών». (εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γεώργιος).
 44. Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης του Δ.Σ. Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012». (εισηγ. κ. Ζιώγας Χρήστος).
 45. Έγκριση της αριθ. 48/2012 απόφασης του Δ.Σ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012». (εισηγ. κ. Ζητάκης Παναγιώτης).
 46. Έγκριση της αριθ. 50/2012 απόφασης του Δ.Σ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» με θέμα: «Καθορισμός ποσού για την εγγραφή- ετήσια εισφορά στα μέλη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας (πρώην ΚΑΠΗ Φερών και Πέπλου) του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης». (εισηγ. κ. Ζητάκης Παναγιώτης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς