πάμε μπροστά

Πέμπτη

17

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης του καθαρισμού ακτών για το 2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Απευθείας Αναθέσεις, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Επιτροπές, Ιστοσελίδες, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καθαρισμός ΑκτώνΣε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 3/5/2012 μέσω της ιστοσελίδας του δήμου (την οποία αναδημοσιεύσαμε κι εμείς), αναρτήθηκε χθες Πέμπτη 17/5/2012 στο Διαύγεια η έγκριση της απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για “Καθαρισμό Ακτών” προϋπολογισμού 22.876,50 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας καθαρισμού ακτών ανατίθεται στον Στεργίου Β. Ευάγγελο έναντι ποσού 22.876,50 ευρώ.

Οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η διάθεση της συγκεκριμένης πίστωσης έγινε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δέχθηκε πρόταση του κ. δημάρχου να γίνει καθαρισμός μία φορά φέτος, αυτός του Μαΐου, μειώνοντας το κόστος από τα 49.000 ευρώ στο μισό.