πάμε μπροστά

Πέμπτη

17

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Κατακύρωση Διαγωνισμών Σχολικών Κυλικείων Γυμνασίων και Λυκείων της Αλεξ/πολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Με επτά αναρτήσεις την περασμένη Τρίτη, 15/5/2012, κατακυρώθηκαν οι πλειοδότες στις ανοικτές, δημόσιες δημοπρασίες με σφραγισμένες προσφορές για τις εκμισθώσεις των σχολικών κυλικείων στο 1ο και 4ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης, στα 2ο, 3ο και 4ο Γ.Ε.Λ. και στα 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης.

Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί είχαν προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου με ημερομηνία διεξαγωγής την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 (δείτε παλαιότερη ανάρτησή μας της 23/4/2012).

Θυμίζουμε ότι στο ερώτημά μας κατά πόσον προκύπτει θέμα ακυρότητας για τους παρακάτω διαγωνισμούς λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης στο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου (ιδιαίτερα για τη δημοπρασία στο 2ο ΓΕΛ που δημοπρατήθηκε τη Δευτέρα 23/4/2012 ώρα 10:00 ενώ η ανάρτηση στο Διαύγεια έγινε τη Δευτέρα 23/4/2012 ώρα 13:53, μετά τη διαδικασία), ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης κ. Χρήστος Βασματζίδης απάντησε ότι η μη έγκαιρη ανάρτηση στο Διαύγεια δε συνιστά λόγο ακύρωσης των πράξεων των διακηρύξεων.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: 

1ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-3Μ1 αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:12:15 στο Διαύγεια η εξέταση ένστασης και η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην κ. Μαργαριτίδου Άννα με ετήσια προσφορά 56,00 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 1ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 1ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης 

 

4ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-Ι74 αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:25:40 στο Διαύγεια η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον κ. Χρυσαφίδη Κωνσταντίνο με ετήσια προσφορά 43,21 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 4ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 4ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης

2ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-66Τ αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:31:53 στο Διαύγεια η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην κ. Μαργαρίτη Μαρία με ετήσια προσφορά 41,00 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 2ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 2ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης

3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-ΟΤΕ αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:35:08 στο Διαύγεια η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον κ. Θυμιανίδη Ευριπίδη με ετήσια προσφορά 51,00 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης

4ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-ΗΧ9 αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:37:26 στο Διαύγεια η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 4ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον κ. Σοβαρά Νικόλαο με ετήσια προσφορά 44,20 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 4ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 4ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης

1ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-ΟΓΥ αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:39:29 στο Διαύγεια η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην κ. Φιλιππίδου Χαρίκλεια με ετήσια προσφορά 62,00 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης

2ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης:

Με ΑΔΑ: Β49ΙΟΞ7Π-ΠΡ4 αναρτήθηκε την 15/5/2012 και ώρα 13:41:47 στο Διαύγεια η κατακύρωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σχολικού κυλικείου του 2ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον κ. Παπαγιάννη Άγγελο με ετήσια προσφορά 51,50 ευρώ ανά μαθητή και με εξαετή διάρκεια.

Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 2ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης
Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου 2ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης