πάμε μπροστά

Τετάρτη

23

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό πρώην σκουπιδότοπων Δημοτικής Ενότητας Φερών

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Επιτροπές, Ιστοσελίδες, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια από το δήμαρχο κ. Λαμπάκη, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού πρώην σκουπιδότοπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.500 ευρώ με το ΦΠΑ 23%.

Η πρόσκληση ισχύει για τη Δευτέρα 28/5/2012 ώρα 10:00-10:30 στα γραφεία του δήμου στην οδό Λ. Δημοκρατίας 306 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν ανάλογη δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχθούν από την Οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της.

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του δήμου από τον κ. Ιωάννη Παπαντωνίου και από το τηλ. 2551064225.

Δείτε την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.