πάμε μπροστά

Παρασκευή

25

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30/5/2012 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 24.5.2012
Αριθ. Πρωτ. 39.438

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30.5.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Απαλλοτρίωση Ο.Τ. 402. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 5. Εκποίηση ακινήτου του Δήμου επι΄της οδού Τζαβέλα 6 Αλεξ/πολη (Ο.Τ. 265). (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΩΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ. (εισηγ. κ. Μικέδη Π.).
 7. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής. (εισηγ. κ. Μικέδη Π.).
 8. Εξέταση αίτησης Γλήνια Ιωάννη του Γεωργίου περί διαγραφής οφειλών του. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 9. Έγκριση του αριθμ. 4/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών, «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Α. – ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε.». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 10. Έγκριση του αριθμ. 12/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών, «ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 12. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) της ΚΑΛΟΝΙΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 13. Παραχώρηση χρήσης χώρου πάρκινγκ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ για την διεξαγωγή του «ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 14. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (εισηγ. κ. Αικ. Μακρή).
 15. Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια λυόμενων κατασκευών για το βιοαγρόκτημα». (εισηγ. κ. Ι. Παπαντωνίου).
 16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Εδαφοτεχνική μελέτη Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ – ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 18. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη παραλιακής ζώνης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 19. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Σχολείου Κομάρου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 21. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων δεξαμενών άρδευσης Ν. Χηλής». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών ρομποτικού κάδου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Παλαγίας». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης και πόρτας κινδύνου στο Ε’ Νηπιαγωγείο». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικού σχολείου Άβαντα» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 28. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις». (πρώην Δήμου Φερών) (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 29. Χαρακτηρισμός έκτακτων συμβάντων (χιονοπτώσεις/παγετός – τοπική καταστροφή μικρής έντασης – κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012 (Ξενοκράτης-Χιονοπτώσεις/Παγετός). (εισηγ. κ. Α. Μάκρας).
 30. Έγκριση νέου μνημονίου συνεργασίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ». (εισηγ. κ. Βαμβακερός)
 31. Έγκριση διενέργειας του έργου: «Συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση του εξωτερικού χώρου», προϋπολογισμού 126.327,80 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 32. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Smolyan), στα πλαίσια του έργου «BECENET» του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 33. Έγκριση της αριθ. 118/2012 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ, με θέμα: «Σύνταξη Κανονισμού προμηθειών της ΔΕΥΑΑ μετά τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και ΔΕΥΑ Φερών». (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).
 34. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. οικ. έτους 2012. (εισηγ. κ. Ζιώγας).
 35. Παράταση παραχώρησης Ιαματικών Πηγών. (εισηγ. κ. Τερζής).
 36. Καθορισμός θέσεων για διαφήμιση κομμάτων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 37. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
 38. Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημάρχου και Γεν. Γραμματέα του Δήμου, στην Τουρκία για τη συμμετοχή στις εργασίες «Ελληνοτουρκική – Αυτοδιοικητική Συνεργασία». (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
 39. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς