πάμε μπροστά

Παρασκευή

25

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας προτυπωμένων λογαριασμών, φακέλων και εντύπων στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Δ.Ε.Υ.Α.Α. logoΑναρτήθηκε στο Διαύγεια την 23/5/2012 και ώρα 11:26 η περίληψη της διακήρυξης προμήθειας προτυπωμένων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης, προτυπωμένων φακέλων και προ τυπωμένων εντύπων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.910,00 ευρώ με ΦΠΑ ενώ ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., Διονυσίου Σολωμού 24 στον 3ο όροφο, την Τρίτη 5/6/2012 και ώρα 10:30 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (κ.κ. Μωυσιάδη Σγουρή, Βοσνιάκο Αναστάσιο και Σουλακάκη Ευαγγελία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής αξίας 340 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΑ, ο προηγούμενος αντίστοιχος διαγωνισμός (προτυπωμένων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης και προτυπωμένων φακέλων) διεξήχθη την 4/7/2011 με προϋπολογισμό 18.450 με ΦΠΑ (13,3 % μικρότερος από τον φετινό).

Προμήθεια προτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 4/7/2011
Προμήθεια προτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 4/7/2011

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της προμήθειας στο γραφείο μηχανογράφησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον κ. Αναστάσιο Βοσνιάκο και στο τηλ. 2551029180.

Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα από την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.