πάμε μπροστά

Δευτέρα

11

Ιούνιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 11/6/2012 ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 07/06/2012
Αριθ. Πρωτ. : 43371

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 11/06/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων. Εισηγήτρια: Τάτσιλη Σόνια
 2. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. Εισηγήτρια: Τάτσιλη Σόνια
 3. Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχανημάτων έργων. Εισηγήτρια: Τάτσιλη Σόνια
 4. Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων. Εισηγήτρια: Τάτσιλη Σόνια
 5. Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων. Εισηγήτρια: Τάτσιλη Σόνια
 6. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμών των έργων: α) Ηλεκτροφωτισμός οδών περιοχής από την οδό Καραϊσκάκη έως Ν. Φωκά. β) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς. γ) Ανακαίνιση κέντρου ενημέρωσης και προβολής Δήμου Αλεξ/πολης. Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 7. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών & οργάνων άθλησης εξωτερικών χώρων. Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης για Προμήθεια υδραυλικού και αρδευτικού υλικού. Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 9. Έγκριση των όρων της προμήθειας σιδηρικών ειδών. Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 10. Έγκριση των όρων της προμήθειας υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 11. Έγκριση των όρων της προμήθειας χρωμάτων.  Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 12. Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου. Εισηγήτρια: Ντεφίδου Αικατερίνη
 13. Υπογραφή συμφωνητικού με όμιλο Κοπελούζου για χρήση δανειοθαλάμου στον Άβαντα. Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρ. – Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
 14. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης μελέτης: Διόρθωση πράξης εφαρμογής περιοχών που εφάπτονται στο ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου. Εισηγητής Μαστορόπουλος Διονύσιος
 15. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης ‘Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξ/πολης’. Εισηγητής Παπαντωνίου Ιωάννης
 16. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής. Εισηγητής: Παπατζελίδης Δημοσθένης Νομικός Σύμβουλος
 17. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:’ Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρίστεινου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου. Εισηγητής: Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης
 18. Έγκριση των όρων διακήρυξης για Προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας στο Αρίστεινο, στα πλαίσια του έργου BECENET. Εισηγητής: Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης
 19. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του υποέργου με τον γενικό τίτλο ‘Υποστηρικτικές μελέτες υλοποίησης του έργου BECENET ‘ του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013. Εισηγητής: Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης
 20. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την επλογή αναδόχου του υποέργου με τον γενικό τίτλο ‘ Λοιπές δράσεις Υλοποίησης ‘ του έργου BECENET του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013. Εισηγητής: Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης
 21. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του υποέργου με τον γενικό τίτλο ‘ Υποστηρικτικές δράσεις Υλοποίησης Cynology Center’ του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013. Εισηγητής: Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης