πάμε μπροστά

Σάββατο

16

Ιούνιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20/6/2012 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 15.6.2012
Αριθ. Πρωτ. 45442

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 20.6.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Εισηγ. κ.Δήμαρχος)
 3. Έγκριση Δαπανών του 9ου Παγκόσμιου Συνέδριου Θρακών (Εισηγ.κ.Δήμαρχος)
 4. Έγκριση Δαπανών για την Παραγωγή και Μετάδοση Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σποτ (Εισηγ. κ.Δήμαρχος)
 5. Λήψη Απόφασης για την Απαλλαγή Καταβολής Τελών Ύδρευσης των Ιδρυμάτων, Ιωακείμειο Γηροκομείο και Σταυρίδειο ίδρυμα χρονίως πασχόντων «Άγιος Κυπριανός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. (Εισήγ. κ.Δήμαρχος)
 6. Αποδοχή Παράτασης του «Ειδικού Προγράμματος Επανειδίκευσης, Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Έως 118 Απολυμένων από την ΘΡΑΚΗ Α.Ε» και Τροποποίηση της από 18/08/2009 Προγραμματικής Σύμβασης ( Εισηγ,. κ.Ξανθόπουλος Χρ.)
 7. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτος 2012 (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 8. Διαγραφή Προστίμου Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαιρέτων από Βεβαιωτικό Κατάλογο (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 9. Επιστροφή Χρημάτων ως Αχρεωστήτως εισπραχθέντα (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 10. Διαγραφή Οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους , λόγω Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 11. Έγκριση Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου – πώλησης ειδών ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΠΕΚΙΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ , που βρίσκεται στην περιοχή Ν.Χιλής (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 12. Έγκριση Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου – πώλησης ειδών ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στην ΣΕΪΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , που βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή Τέρμα Άβαντος 131 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 13. Έγκριση Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου – πώλησης ειδών ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 14. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) της ΚΑΛΟΝΙΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 15. Τροποποίηση της 922/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας – προσδιορισμός θέσεων»(Εισήγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 16. Επιβολή Προστίμου για Υπαίθρια Διαφήμιση σε Απαγορευμένους Χώρους ( Εισηγ. κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 17. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση αρ.203 Αγροτεμαχίου Αγρ/τος Πόρου Φερών (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ. κ.Μακρή Αικ.)
 19. Διαγραφή Προστίμων Αυθαίρετης Κατασκευής ( Εισηγ. κ. Μικέδη-Νικολάου Πην.)
 20. Νέα Απόφαση Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Πρώην Στρατόπεδο ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ( Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Διον.)
 21. Εξέταση Ενστάσεων κατά της Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και στο Ο.Τ 591 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Διον.)
 22. Έγκριση Απολογισμού Σχολείων Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 2011 Δήμου Αλεξανδρούπολης , Ν. Έβρου ( Εισηγ. κ.Γερακόπουλος)
 23. Ανακατανομή των θέσεων των καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ που ασχολούνται στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγ. κ. Θυμιανίδης Κων/νος)
 24. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γεωρ.)
 25. Συγκρότηση επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων.(Εισ. κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 26. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (Εισηγ. κ.Μπρίκα Αικ.)
 27. Έγκριση παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ.Μπρίκα Αικ.)
 28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου» (Εισηγ. κ.Μπρίκα Αικ.)
 29. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου» (Εισηγ. κ.Μπρίκα Αικ.)
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών» (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευαγγ.)
 31. Εξέταση ένστασης της Αφοί Γουδετσίδη Ο.Ε. κατά της υπ’ αρ. 28479/11-4-2012 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί της 9292/25-2-2011 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών που αφορούν στην 17947/23-12-2009 σύμβαση του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών)» (Εισηγ. κ.Καναρίδης Ευαγγ.)
 32. Δημιουργία θέσης αφετηρίας του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης στον Αερολιμένα. (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικ.)
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης νηπιαγωγείου Αγνάντιας». (Εισ. κ.Αδαμάκης Φ.)
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλατείας Απαλού». (Εισηγ. κ.Αδαμάκης Φ.)
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης Μάκρης». (Εισηγ. κ.Αδαμάκης Φ.)
 36. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.)
 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς πάρκου Παλαγίας Δήμου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.)
 38. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστική παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών υποδομών Δήμου Αλεξ/πολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.)
 39. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτος 2011 του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ζητάκης Παναγιώτης )
 40. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Σύσκεψη του δικτύου EFUS ( Εισηγ. κ.Πρόεδρος Δ.Σ)
 41. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στις Βρυξέλλες, στις 6-9/6/2012 .
 42. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 31/05/12-1/6/12 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Smolyan), της εγκεκριμένης πρότασης “CYNOLOGY CENTER” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς