πάμε μπροστά

Τρίτη

19

Ιούνιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 20/6/2012 ώρα 13:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.)

Αλεξανδρούπολη 15/06/2012
Αριθ. Πρωτ. : 45503

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20/06/2012 και ώρα 13:30 στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Νέα απόφαση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο πρώην στρατόπεδο ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ. Εισηγητής ο κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος
  2. Εξέταση ενστάσεων κατά της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής και στο ΟΤ 591. Εισηγητής ο κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος
  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Εισηγητής ο κ. Ουζουνίδης Γεώργιος
  4. Χορήγηση – ακύρωση αδειών λειτουργίας κατ/των , σφράγιση κατ/των , κ.λ.π. θέματα λειτουργίας κατ/των. Εισηγητής ο κ. Παπαδόπουλος Κων/νος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ