πάμε μπροστά

Τρίτη

19

Ιούνιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 20/6/2012 ώρα 12:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Βιοαγρόκτημα, Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 15/06/2012
Αριθ. Πρωτ. : 45504

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20/06/2012 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:’Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου ‘. Εισηγητής ο κ. Παπαντωνίου Ιωάννης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφέων – φορτωτών, grader , σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο κ. Πολυμερούδης Αρης
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων , επιβατηγών – ημιφορτηγών , λεωφορείων και πλυντηρίων κάδων. Εισηγητής ο κ. Πολυμερούδης Αρης
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου :’ Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης’. Εισηγήτρια η κ. Καρκάνη Παρασκευή
 5. Έγκριση δαπανών του 9ου Παγκόσμιου Συνέδριου Θρακών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 6. Έγκριση δαπανών για την παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 7. Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 8. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 9. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος(γάλα). Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 10. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών μηχανημάτων – εξέταση ένστασης Δαστερίδη Λάζαρου και Σια ΟΕ. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 11. Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 12. Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φίλτρων οχημάτων – μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 13. Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας διαγνωστικής συσκευής ανάγνωσης ηλεκτρονικών ταχογράφων. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 14. Προμήθεια λυόμενων κατασκευών για το βιοαγρόκτημα. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 15. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Εισηγητής ο κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών
 16. Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων, ανοιχτών κάδων απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και επίστηλων απορριματοδοχείων. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος
 17. Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών και πλαστικών κάδων. Εισηγητής ο κ. Σιδεράς Ευάγγελος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης